SPN Logistics

Transport morski z Chin

Home » Transport morski z Chin
Transport morski z Chin
Transport morski z Chin

Z uwagi na niski koszt, transport z Chin drogą morską, do 2020 r. był najważniejszym sposobem importu towarów dla europejskich przedsiębiorstw. Wraz z wybuchem pandemii Covid 19 i znaczącym wzrostem cen transportu z Chin, różnica kosztów między drogą morską a kolejową zmniejszyła się. Obecnie głównym wyznacznikiem wyboru środka transportu jest wolumen zamówienia i charakterystyka towaru.

Podsumowanie

Transport morski z Chin będzie dobrym wyborem dla klientów którzy chcą importować większy wolumen towaru, np. 10 kontenerów na jednym konosamencie lub charakterystyka ich towarów wyklucza wykorzystanie do transportu kolei. Przewóz towarów drogą morską będzie również jedynym, przystępnym cenowo rozwiązaniem dla transportu towarów ponadgabarytowych z Państwa Środka, np. import maszyn z Tajwanu lub transport maszyn z Chin (np. centrum obróbczego CNC). Transport morski z Chin jest również uważany za opcję bardziej stabilną oraz mniej wrażliwą na aktualną sytuację geopolityczną w regionie.

Przez lata, transport kontenerów z Chin drogą morską był głównym sposobem na import towarów do Polski. Relatywnie niski koszt transportu oraz zdecydowanie niższy koszt wytworzenia produktu w krajach azjatyckich przyczynił się do powstania wielu przedsiębiorstw typu IMPORT/EKSPORT, IMPEX w postkomunistycznej Polsce. Efekt wykorzystania tego środka transportu oraz jego długoletni potencjał, przyczyniający się do urozmaicania gamy produktów dostępnych ówcześnie na rodzimym „opustoszałym” rynku, mogliśmy obserwować na Stadionie Dziesięciolecia. Znajdujący się niegdyś na Warszawskiej Pradze był symbolem rozkwitu kapitalizmu w Polsce.

Transport morski z Chin, dzieli się na trzy typy, wynikające z wielkości zamówienia importowanego towaru, import drobnicy z Chin (LCL), import kontenerów z Chin (FCL) oraz import ładunków ponadgabarytowych (OOG), przewożonych na kontenerach OPEN TOP (‘OT), FLAT RACK (‘FR) lub statkach RORO / BREAKBULK.