SPN Logistics

SPN Logistics Warszawa Transport i Spedycja Logo

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin?

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin? Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin Import towaru z Chin to złożony proces wymagający znajomości podstawowych pojęć i związanych z nimi uwarunkowań prawnych obowiązujących w trakcie realizacji przedsięwzięcia: w pełnym czasie zlecenia jak i na poszczególnych jego etapach. […]

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin?

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin? Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin Organizując import towarów z Chin, szybko przekonujemy się, że branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to przestrzeń funkcjonowania podmiotów o różnej ofercie, zakresie usług i odpowiedzialności. Kto zarządza statkiem i […]

Transport morski z Chin

Transport morski z Chin

Transport morski z Chin Transport morski z Chin Z uwagi na niski koszt, transport z Chin drogą morską, do 2020 r. był najważniejszym sposobem importu towarów dla europejskich przedsiębiorstw. Wraz z wybuchem pandemii Covid 19 i znaczącym wzrostem cen transportu z Chin, różnica kosztów między drogą morską a kolejową zmniejszyła się. Obecnie głównym wyznacznikiem wyboru środka transportu jest wolumen […]