SPN Logistics

Czym jest transport niskopodwoziowy?

Home » Czym jest transport niskopodwoziowy?
Czym jest transport niskopodwoziowy
Czym jest transport niskopodwoziowy?

Transport ponadnormatywny w ogólnej definicji jest jedną z form przewozy ładunków, które wykraczają poza standardowe wymiary. Jedną z jego form jest transport niskopodwoziowy, rodzaj transportu specjalistycznego, który polega na przewożeniu ładunków o dużych rozmiarach, wadze i kształcie za pomocą specjalnych naczep niskopodwoziowych. Za pomocą profesjonalnych mocowań, gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność, na naczepie przewozi się ładunki, które nie mogą być przewożone standardowymi środkami transportu, ponieważ często nie spełniają norm. Przyczepa z niskim podwoziem ma tę przewagę, że umożliwia kierowcy przejazd pod mostami, wiaduktami i w tunelach.

Co można przewozić transportem niskopodwoziowym?

Niskopodwoziowe naczepy pozwalają transportować tak szczególne towary jak:

 • ciężkie maszyny budowlane – koparki, walce, dźwigi, ładowarki,
 • maszyny górnicze – koparko-ładowarki, wiertnice,
 • sprzęt rolniczy – ciągniki, kombajny, agregaty, siewniki,
 • pojazdy wojskowe – czołgi, opancerzone transportery,
 • moduły mieszkalne i biurowe,
 • elementy hal,
 • duże urządzenia przemysłowe i ich elementy – windy, piece i kotły,
 • turbiny wiatrowe i części wiatraków,
 • łodzie, statki, jachty oraz ich elementy,
 • wagony kolejowe i lokomotywy,
 • elementy urządzeń sportowych – baseny, zjeżdzalnie,
 • elementy systemów rurociągowych i kanałów wentylacyjnych,
 • elementy mostów, wiaduktów i wież.

Ten transport ponadgabarytowy dopuszcza również wszystkie inne ładunki, których przewóz nie jest możliwy za pomocą standardowych środków transportu

Zalety przewozu z użyciem naczepy o niskim podwoziu

Transport ładunków ponadgabarytowych przy użyciu naczep niskopodwoziowych jest wymagający pod wieloma względami, ale ma bardzo dużo zalet, a w wielu przypadkach jest wręcz niezbędny.

 • Umożliwia przewóz wielu dużych ładunków, których przewóz byłby bardzo trudny lub niemożliwy za pomocą innych, standardowych środków transportu. Wspomaga to sprawny rozwój wielu dziedzin gospodarki.
 • Eliminuje konieczność demontażu elementów lub dzielenia ładunku, tam gdzie zachowanie integralności jest ważne. Zmniejsza to ryzyko uszkodzeń, które mogą się zdarzyć podczas montażu.
 • Brak potrzeby demontażu wpływa również na oszczędność czasu i kosztów całego procesu transportu.
 • Jest bezpieczny dla ładunku. Naczepy są wyposażone w liczne dodatkowe zabezpieczenia, posiadają mechanizmy i systemy mocowania, zapewniające stabilność towaru, które minimalizują ryzyko uszkodzenia
 • Jest przyjazny dla środowiska. Pozwala na przewóz ładunków za pomocą jednego specjalistycznego pojazdu, zamiast korzystania z wielu mniejszych pojazdów.
 • Pozwala na przewóz ładunków w sposób elastyczny i dostosowany do konkretnych potrzeb klienta.

Wady przewozów niskopodwoziowych

Specyficzna operacja spedycyjna jaką jest transport niskopodwoziowy niestety ma również swoje minusy. Jakie problemy mogą się wiązać z takim przewozem?

 • Usługa transportu niskopodwoziowego jest zwykle droższa niż przewozy standardowe.
 • Konieczne jest uzyskanie zezwoleń, co może wydłużyć czas całego procesu spedycji.
 • Ograniczenia w ruchu drogowym. Ze względu na gabaryty pojazdu z towarem proces planowania trasy, a później również sam przewóz może się wydłużyć.
 • Konieczność zapewnienia wykwalifikowanych pracowników w procesie załadunku, doświadczonego kierowcy i pilotów z uprawnieniami.
 • Konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń. Czasem muszą być wykonane na indywidualne zamówienie do zrealizowania pojedynczego przewozu.
 • Na trudnych i nierównych drogach zwiększa się ryzyko uszkodzenia ładunku.
 • Na obszarach zurbanizowanych ze względu na ograniczona przestrzeń i natężenie ruchu przejazd może być znacznie utrudniony przez problemy z manewrowaniem. Konieczne może być modyfikowanie trasy w trakcie spedycji.
 • W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych warunków pogodowych jak silny wiatr, opady czy mgła przejazd może być utrudniony lub wstrzymany do czasu poprawy aury.

Czytaj drugą część artykułu o wyzwaniach transportu niskopodwoziowego.