SPN Logistics

Transport kolejowy z Chin

Home » Transport kolejowy z Chin
Transport kolejowy z Chin
Transport kolejowy z Chin

Kolej z Chin, ze względu na relatywnie krótki czas tranzytu (średnio 15-25 dni), jest aktualnie najbardziej popularnym środkiem transportu ładunków drobnicowych (LCL) i pełnokontenerowych (FCL). Poznaj zalety tego rozwiązania oraz jego dynamiczny rozwój w ostatniej dekadzie.

Sposób na sprawny transport

Dzięki powstaniu „konsoli” kolejowej importerzy nie muszą decydować się na zakup dużej (pełnokontenerowej) partii towaru.Wybierając transport drobnicowy, znacząco mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, ich cash flow jest bardziej stabilny, w efekcie czego, mają możliwość większej dywersyfikacji dostawców, a pozostałe środki mogą zostać przeznaczone na wcześniej wstrzymywane inwestycje (np. w próbki nowych produktów, reklamę etc.). Transport kolejowy z Chin to oczywiście również transport pełnokontenerowy (FCL). Jest to dobre wyjście dla grona klientów, którzy mają zapotrzebowanie na duże partie towarów. Import kontenerów z Chin koleją jest najczęściej stosowany przez przedsiębiorstwa z sektora produkcji, które utrzymują wysokie zapotrzebowanie na regularne, szybkie dostawy większych partii komponentów oraz półproduktów, np. części samochodowych czy blachy w rolkach. Transport kontenerów koleją jest również idealnym sposobem importu produktów gotowych, na które odnotowywany jest aktualnie wysoki popyt, takich jak elektronika czy modne gadżety, reklamowane w mediach społecznościowych.

Odrodzenie Jedwabnego Szlaku

Idea odrodzenia Jedwabnego Szlaku została ogłoszona przez Chińskiego prezydenta, Xi Jinpinga w roku 2013. Nowy Jedwabny Szlak, nazywany również „Jednym Pasem, Jedną Drogą” prowadzi przez Chiny, Bliski Wschód oraz byłe republiki radzieckie do Europy. Tempo rozwoju tego projektu świetnie oddają następujące wyniki. W roku 2015 między Państwem Środka a Polską przejechało tylko 71 pociągów, zaś w pierwszej połowie 2021 roku było ich już ponad 7300. Co oznacza wzrost o 43% w stosunku do roku poprzedniego. Tylko w roku 2019 transport kolejowy z Chin to aż 8 tys. pociągów, natomiast w roku 2016 było ich niewiele ponad 1700.

Harmonia między koleją a transportem morskim

Biorąc pod uwagę podobny koszt transportu drogą morską i kolejową na przestrzeni ostatnich dwóch lat, odchodzimy od pojęcia konkurencji przez pryzmat wysokości frachtu między tymi środkami transportu. Aktualnie, w szerszej perspektywie transport kolejowy z Chin oraz transport morski z Chin się wzajemnie uzupełniają, dając importerom możliwość wyboru najbardziej adekwatnego sposobu transportu dostosowanego do ich potrzeb.