SPN Logistics

Wymiary i rodzaje kontenerów morskich

Home » Wymiary i rodzaje kontenerów morskich
Wymiary i rodzaje kontenerów morskich
Wymiary i rodzaje kontenerów morskich

Kontenery morskie to szeroko stosowane, ustandaryzowane rozwiązanie do przewozu towarów i surowców, używane w spedycji międzynarodowej. Ich podstawowe cechy konstrukcyjne i wymiary są ujednolicone ze względu na potrzebę wykorzystania w różnych środkach transportu i na różnych jego etapach.

Do przewozu kontenerów morskich dostosowane są:

 • ładownie kontenerowców i semi kontenerowców (spedycja morska)
 • podwozia kontenerowe (spedycja drogowa)
 • wagony kontenerowe, wagony typu platforma (spedycja kolejowa)
 • urządzenia usprawniające załadunek, wyładunek i przeładunek na wszystkich typach platform transportowych

Kontenery w takiej sytuacji stają się podstawowym narzędziem do przewozu towarów w transporcie intermodalnym. Ich konstrukcja wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów przeładunku i planowania etapów. Wymogi tych procesów  prowadzą do coraz większej standaryzacji budowy i obsługi kontenerów. Już od dawna stosowane są na całym świecie uniwersalne cechy konstrukcyjne (np. systemy mocowań) oraz ujednolicone wymiary.

Z artykułu dowiesz się o zastosowanych rozwiązaniach technicznych, rozmiarach i przeznaczeniu poszczególnych typów kontenerów morskich.

Podstawowe rodzaje kontenerów morskich: 20’ i 40’ – kontenery standardowe

Podstawowym, wyjściowym rozmiarem dla kontenerów morskich jest kontener 20’. Jego miara została wyprowadzona bezpośrednio z jednostki obliczeniowej używanej przy określaniu ładowności statków: 20’ to TEU – Twenty Foot Equivalent Unit czyli niewiele ponad 6m. Kontener 40’ to 2 TEU – ok. 12m.

Jeśli chodzi o wysokość – podstawową miarą używaną przez wiele lat był rozmiar zewnętrzny 8,6 stopy (2,62m) dla obu typów kontenerów (20’ i 40’). Dawało to standardowe pojemności 33m3 i 66m3. Wzrastające potrzeby doprowadziły najpierw do zwiększenia długości 40’ o dodatkowe 5 stóp (+1,5m), a następnie do podwyższenia kontenerów 40’ i 45’ o jedną stopę (+ok.30cm) i wprowadzenia dodatkowego typu kontenerów o objętości zwiększonej o prawie 10m3 oraz 20m3.

Aby szybko identyfikować potrzeby zleceń spedycyjnych do oznaczeń liczbowych kontenerów dodano skróty literowe. Obecnie najczęściej używane są kontenery 20′ i 40′ z dodatkowym oznaczeniem GP (General Purpose) oraz 40′ i 45’ o podwyższonej wysokości, dla których używa się oznaczeń HC (High Cube). (UWAGA: Podwyższoną wysokość zastosowano tylko w kontenerach 40’ i 45’).

Ilustracja przedstawia wewnętrzne wymiary kontenerów 20’, 40’ oraz podwyższonych 40’HC:

Wymiar Kontenerów Morskich Double-door-1-2 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Double-door-1-2 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów standardowych (metry – stopy) oraz ich pojemność pokazuje tabela:

Wymiar20’40’40’ HC45’ HC
Długość wewnętrzna5,9 m / 19,4 stopy12,03 m / 39,5 stopy12,03 m/39,5 stopy13,55 m/44,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,9 stopy2,35 m / 7,9 stopy2,35 m / 7,9 stopy2,35 m / 7,9 stopy
Wysokość wewnętrzna2,39 m / 7,10 stopy2,39 m / 7,10 stopy2,70 m / 8,10 stopy2,70 m / 8,10 stopy
Masa własna2300 kg / 5071,5 funta3750 kg / 8268,8 funta3900 kg / 8598 funtów4800 kg / 10 552 funtów
Ładowność25 000 kg / 55 126,9 funta27 600 kg / 61 200 funtów28 600 kg / 63 052 funtów27 700 kg / 61 067 funtów
Pojemność sześcienna33,2 m 3 / 1172 stóp sześciennych67,7 m3 / 2389 stóp sześciennych76,3 m3 / 2694,5 stóp sześciennych86 m 3 / 3037 stóp sześciennych

Tabela: Wymiary Kontenerów morski 20’, 40’, 40’HC, 45’HC

Specjalne rodzaje kontenerów morskich: wymiary i zastosowanie

Kontenery specjalne zostały dostosowane do potrzeb ładunku, których nie mogą zaspokoić rozwiązania standardowe. W zależności od przewożonego towaru i jego wymagań, kontenery specjalne mogą posiadać szereg rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych przygotowujące je do realizacji szczególnych wymogów spedycyjnych. Przykładem rozwiązań niestandardowych mogą być:

 • zmiany wysokości i szerokości
 • modyfikacje technologiczne typu dodatkowe zasilanie w celu utrzymania optymalnej temperatury
 • zmiany pozycji drzwi, ruchomy dach lub zastąpienie pokrywy dachowej plandeką

Oto lista najczęściej spotykanych kontenerów morskich specjalnych wraz z dostosowaniem technicznym oraz wskazaniem przykładowych sytuacji, w których zalecane jest ich zastosowanie:

Kontenery typu REEFER

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu reefer:

 • Kontenery typu reefer są przygotowane do utrzymywania dowolnej, stałej temperatury w zakresie od -30°C do +30°C.
 • Rozwiązania techniczne użyte w tym typie kontenerów przypominają techniki izolacji użyte w chłodniach stacjonarnych
 • Specjalnie zaprojektowane pokrycie podłogi w kształcie litery “T”, rozsyłające schłodzone powietrze zapewnia jednocześnie jego stały przepływ między towarami
 • Przestrzeń wewnętrzną najczęściej można dodatkowo podzielić na sekcje, w których produkty można chłodzić lub zamrażać
 • Kontenery typu reefer wymagają dodatkowych agregatów zapewniających stały dopływ energii. W czasie transportu drogowego agregaty są zasilane paliwem.
 • To jedno z najdroższych rozwiązań transportowych, właśnie ze względu na wymagania dostaw energii do urządzeń odpowiedzialnych za utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz.
Wymiar Kontenerów Morskich Standard-container-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Standard-container-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu reefer:

 • Kontenery typu reefer są dostępne w trzech rozmiarach: 20’, 40’ oraz 40’HC. Ich szczegółowe parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,44 m / 17,9 stopy11,56 m / 37,9 stopy11,56 m / 37,9 stopy
Szerokość wewnętrzna2,29 m / 7,5 stopy2,28 m / 7,5 stopy2,29 m / 7,5 stopy
Wysokość wewnętrzna2,27 m / 7,5 stopy2,25 m / 7,4 stopy2,55 m / 8,36 stopy
Masa własna3080 kg / 6791,4 funta4800 kg / 10 584 funtów4480 kg / 9880 funtów
Ładowność27 400 kg / 60 471 funtów27 700 kg / 61 078 funtów29 520 kg / 65 080 funtów
Pojemność sześcienna28,3 m3 / 999 stóp sześciennych59,3 m3 / 2093,3 stopy sześcienne67,3 m3 / 2380 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu reefer

Zastosowanie kontenerów typu reefer:

 • Ten typ kontenerów jest wymagany przy transporcie produktów wysoko wrażliwych takich jak leki, mięso, substancje chemiczne wymagające chłodzenia
 • Kontenery typu reefer powinny być również wybierane do przewożenia produktów wrażliwych takich jak owoce, warzywa.

Kontenery typu OPEN TOP

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu open top:

 • Kontenery typu open top, zamiast górnej pokrywy posiadają plandekę
 • Ten typ kontenerów wykonuje się ze stali i wyposaża w drewnianą podłogę
 • Głowice drzwi kontenerów open top można odchylać w celu łatwego załadunku lub rozładunku
 • Kontenery typu open top posiadają specjalne pierścienie mocujące stabilizujące ładunek o nośności do 1000kg
Wymiar Kontenerów Morskich Opentop-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Opentop-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu open top:

 • Kontenery open top są dostępne w trzech rozmiarach: 20’, 40’ i 40’HC. Parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,89 m / 19,4 stopy12,03 m / 39,5 stopy12,03 m / 39,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,8 stopy2,4 m / 7,9 stopy2,35 m / 7,8 stopy
Wysokość wewnętrzna2,35 m / 7,8 stopy2,34 m / 7,8 stopy2,70 m / 8,10 stopy
Masa własna2260 kg / 5982 funtów3980 kg / 8774 funtów4250 kg / 9370 funtów
Ładowność28 220 kg / 62 214 funtów26 500 kg / 58 422 funtów28 250 kg / 62 281 funtów
Pojemność sześcienna32,7 m3 / 1155 stóp sześciennych66,7 m3 / 2356 stóp sześciennych74,9 m3 / 2645 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu open top

Zastosowanie kontenerów open top:

 • Kontenerów typu open top używa się do transportu ładunków nie mieszczących się w kontenerach standardowych (szczególnie w drzwiach ładunkowych).
 • Są używane do przewozu maszyn i materiałów ciężkich, których nie można układać na boku
 • Bardzo często są stosowane w przypadku towarów, które mogą być ładowane jedynie za pomocą ciężkich dźwigów – a więc od góry.

Kontenery typu PALLET WIDE

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu pallet wide:

 • Kontenery pallet wide to specjalnie przygotowane rozwiązanie do transportu większej liczby europalet. Europalety mają standardowe rozmiary 1200x800x144. W kontenerze 20’ mieści się ich 11. Kontener typu pallet wide jest przygotowany do załadunku 15 palet
 • Jest to możliwe dzięki optymalizacji konstrukcyjnej i powiększeniu wymiarów wewnętrznych kontenera o ok. 5m3
 • Kontenery pallet wide są wykonane ze stali
 • Ich podłoga jest drewniana dla większego współczynnika tarcia i trwałości
Wymiar Kontenerów Morskich Pallet-wide-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Pallet-wide-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu pallet wide:

 • Kontenery typu pallet wide  są dostępne w trzech rozmiarach: 20’, 40’ i 40’HC. Parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,89 m / 19,32 stopy12,03 m / 39,46 stopy13,55 m / 44,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,44 m / 8 stóp2,44 m / 8 stóp2,41 m / 7,9 stopy
Wysokość wewnętrzna2,39 m / 7,84 stopy2,38 m / 7,80 stopy2,69 m / 8,85 stopy
Masa własna2400 kg / 5291,09 funta3800 kg / 8377,56 funta4280 kg / 9435,7 funta
Ładowność28 080 kg / 61 905,80 funtów26 680 kg / 58 819,33 funta29 720 kg / 65 521,38 funta
Pojemność sześcienna34,34 m3 / 1213 stóp sześciennych69,86 m3 / 2467,12 stóp sześciennych86,2 m3 / 3044,12 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu pallet wide

Zastosowanie kontenerów pallet wide:

 • Kontenerów typu pallet wide używa się do przewozu towarów pakowanych z użyciem europalet. To rozwiązanie pozwala optymalizować koszty transportu, przeładunku oraz ładowność.

Kontenery typu FLAT RACK

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu flat rack:

 • Kontenery flat rack nie posiadają dwóch dłuższych ścian oraz nakrycia.
 • Posiadają ograniczające, krótsze boki dodatkowo wyposażone w zawiasy umożliwiające ich opuszczanie.
 • Platformy kontenerowe typu flat rack produkuje się ze stali. Bardzo często posiadają również drewnianą podłogę o wysokim współczynniku tarcia
Wymiar Kontenerów Morskich Flat-rack-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Flat-rack-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu flat rack:

 • W parametrach kontenerów typu flat rack mogą wystąpić nieznaczne różnice związane z miejscem ich produkcji. Kontenery tego typu spotykamy w dwóch wariantach: 20’ i 40’.

Zestawienie dokładnych rozmiarów kontenerów typu  flat rack przedstawia tabela:

Wymiar20’40’
Długość wewnętrzna5,94 m / 19 stóp12,13 m / 39,8 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,7 stopy2,40 m / 7,9 stopy
Wysokość wewnętrzna2,35 m / 7,7 stopy2,14 m / 7 stóp
Masa własna2360 kg / 5203,8 funta5000 kg / 11 025 funtów
Ładowność30 140 kg / 66 458,7 funta40 000 kg / 88 200 funtów
Pojemność sześcienna32,7 m3 / 1154,3 stóp sześciennych62,2 m3 / 2195,7 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu flat rack

Zastosowanie kontenerów flat rack:

 • Kontenery typu flat rack są używane do transportu ładunków specjalistycznych. Ze względu na niski wskaźnik optymalizacji składowania ładunku oraz wysokie wymagania tego typu otwartych platform, używa się ich w uzasadnionych przypadkach.
 

Kontener typu TANK

Techniczne rozwiązania specjalne zastosowane w kontenerach typu tank:

 • Ten typ kontenerów wykonuje się ze stali ocynkowanej oraz materiałów antykorozyjnych
 • Kontenery typu tank mają kształt cylindryczny oraz konstrukcję zewnętrzną chroniącą zbiornik
 • Ich zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo zarówno przewożonym substancjom jak i całemu środowisku transportowemu
Wymiar Kontenerów Morskich tank-container-final-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich tank-container-final-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu tank:

 • Kontenery typu tank występują w dwóch standardowych rozmiarach: 20’, 40’. Ich parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’
Długość wewnętrzna5,75 m/18,10 stopy1,561 m/37,11 stopy
Szerokość wewnętrzna2,26 m/5,7 stopy2,28 m/7,6 stopy
Wysokość wewnętrzna2,11 m/6,11 stopy2,249 m/7,5 stopy
Masa własna2650 kg / 5840 funtów4800 kg / 10580 funtów
Ładowność21350 kg/47070 funtów27700 kg / 61070 funtów
Pojemność sześcienna970 stóp sześciennych59,5m3/2090 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu tank

Zastosowanie kontenerów typu tank:

Cysterny kontenerowe dzieli się na trzy kategorie, zależnie od typu ładunku, do jakiego transportu są przystosowane:

 • IMO 0 – Wykorzystywane do transportu bezpiecznych produktów spożywczych, które nie wymagają rozładunku pod ciśnieniem (np. oleje roślinne, mleko, nieskoncentrowane soki, woda mineralna);
 • IMO 1 – Służą do przewozu chemikaliów, mogą mieć górny odpływ (zależnie od rodzaju ładunku);
 • IMO 2 – Używane do przewozu produktów spożywczych o klasie zagrożenia oraz chemikalia, które dopuszczono do przewozu z rozładunkiem dolnym. Cysterna tej kategorii może być wyposażona w elektryczny system grzewczy.

Kontener typu SIDE DOOR

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu side door:

 • Kontenery side door posiadają możliwość otwierania drzwi osadzonych w ścianie dłuższego boku.
 • Tego typu kontenery umożliwiają załadunek przesyłek, które nie mieszczą się w tylnych drzwiach.
 • Szerszy dostęp do przestrzeni wewnętrznej dodatkowo usprawnia procesy umożliwiając obsługę ładunku przez większą liczbę pracowników
Wymiar Kontenerów Morskich side-door-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich side-door-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu side door:

 • Kontenery typu side door posiadają trzy rozmiary: 20’, 40’ i 40’HC. Ich parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,9 m / 19,4 stopy12,03 m / 39,5 stopy12,03 m / 39,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,7 stopy2,28 m / 7,4 stopy2,34 m / 7,8 stopy
Wysokość wewnętrzna2,34 m / 7,7 stopy2,29 m / 7,5 stopy2,69 m / 8,9 stopy
Masa własna2700 kg / 5950 funtów4700 kg / 10 362 funtów5200 kg / 11 470 funtów
Ładowność27 780 kg /  61 244 funtów27 300 kg / 60 180 funtów28 600 kg / 63 052 funtów
Pojemność sześcienna33,0 m 3 / 1165 stóp sześciennych64 m 3 / 22306 stóp sześciennych76,3 m3 / 2694 stóp3

Tabela: Rozmiary kontenerów typu side door

Zastosowanie kontenerów typu side door:

 • Kontenerów typu side door – czyli z szerokim dojściem bocznym, używa się do przewozu towarów, o gabarytach uniemożliwiających pakowanie standardowym wejściem.

Kontenery typu DOUBLE DOOR

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu double door:

 • Kontenery typu double door posiadają dwie pary drzwi o identycznej specyfikacji na obu przeciwległych ścianach kontenera
 • Pozwalają na szybki załadunek i rozładunek np. towarów jeżdżących (lub wożonych) bez konieczności obracania kontenera. Ładunek swobodnie można przewieźć przez kontener
Wymiar Kontenerów Morskich Double-door-1-2 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Double-door-1-2 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu double door:

 • Kontenery typu double door są dostępne w trzech rozmiarach: 20’, 40’ i 40’HC. Ich parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,9 m / 19,4 stopy12,03 m / 39,5 stopy12,03 m / 39,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,8 stopy2,4 m / 7,9 stopy2,34 m / 7,8 stopy
Wysokość wewnętrzna2,39 m / 7,9 stopy2,39 m / 7,9 stopy2,69 m / 8,9 stopy
Masa własna2300 kg / 5071,5 funta3750 kg / 8268,8 funta5200 kg / 11 470 funtów
Ładowność25 000 kg / 55 126,9 funta27 600 kg / 61 200 funtów28 600 kg / 63 052 funtów
Pojemność sześcienna33,2 m 3 / 1172 stóp sześciennych67,7 m3 / 2389 stóp sześciennych76,3 m3 / 2694 stóp sześciennych

Tabela: Rozmiary kontenerów typu double door

Zastosowanie kontenerów typu double door:

 • Ten typ kontenerów sprawdza się w przypadku transportu przesyłek, które na poszczególnych etapach mogą być przeładowywane: samochodów, palet, części maszyn lub urządzeń obsługiwanych przez wózki widłowe.

Kontenery typu HARD TOP

Rozwiązania specjalne w kontenerach typu hard top:

 • Kontenery typu hard top funkcjonalnie są podobne do kontenerów open top. Zamiast plandeki posiadają jednak zdejmowany, stalowy dach.
 • Pokrywa dachu kontenerów hard top posiada punkty zaczepu przygotowane do podnoszenia.
 • Pozwala to na łatwy rozładunek i załadunek przesyłek wymagających obsługi np. dźwigów
Wymiar Kontenerów Morskich Hard-top-1 – Transport i Spedycja Warszawa
Wymiar Kontenerów Morskich Hard-top-1 – Transport i Spedycja Warszawa

Rozmiary kontenerów typu hard top:

 • Kontenery typu hard top posiadają trzy rozmiary: 20’, 40’ i 40’HC. Ich parametry przedstawia tabela:
Wymiar20’40’40’HC
Długość wewnętrzna5,89 m / 19,4 stopy12,03 m / 39,5 stopy12,03 m / 39,5 stopy
Szerokość wewnętrzna2,35 m / 7,8 stopy2,4 m / 7,9 stopy2,4 m / 7,9 stopy
Wysokość wewnętrzna2,35 m / 7,8 stopy2,34 m / 7,8 stopy2,69 m / 8,9 stopy
Masa własna2260 kg / 5982 funtów3980 kg / 8774 funtów5200 kg / 11 470 funtów
Ładowność28 220 kg / 62 214 funtów26 500 kg / 58 422 funtów28 600 kg / 63 052 funtów
Pojemność sześcienna32,7 m3 / 1155 stóp sześciennych66,7 m3 / 2356 stóp sześciennych76,3 m3 / 2694 stóp3

Tabela: Rozmiary kontenerów typu hard top

Zastosowanie kontenerów typu hard top:

 • Kontenery typu hard top, z unoszoną pokrywą, sprawdzają się szczególnie w przypadku transportu ciężkich towarów oraz przesyłek o podwyższonej wysokości, które wymagają załadunku przy użyciu dźwigu lub kraba.
 • Do najczęściej przewożonych w kontenerach typu hard top należą takie surowce jak: tafle marmuru, tafle szkła, duże maszyny, węgiel.

Podsumowanie

Jak widać, na podstawie powyższego zestawienia, wybór kontenera odpowiedniego dla danego typu przesyłki jest podyktowany wieloma kryteriami. Spedycja międzynarodowa – a szczególnie transport intermodalny, wymaga również  dobrego dostosowania kontenerów do narzędzi, które obsługują przesyłkę na każdym etapie jej podróży oraz w magazynach, portach i bazach przeładunkowych. Dlatego zalecamy współpracę ze specjalistami, którzy wszystkie szczegółowe wymagania wezmą pod uwagę. Już dzisiaj porozmawiaj ze specjalistą SPN Logistics o odpowiednich rozwiązaniach dla Twojego ładunku.