SPN Logistics

SPN Logistics Warszawa Transport i Spedycja Logo

Import z Chin – najczęściej sprowadzane towary i wykorzystywane środki transportu

Import z Chin – najczęściej sprowadzane towary i wykorzystywane środki transportu

Import z Chin – najczęściej sprowadzane towary i wykorzystywane środki transportu Import z Chin – najczęściej sprowadzane towary i wykorzystywane środki transportu Chiny, nazywane często „światową fabryką”, stanowią centralny punkt globalnej sieci handlowej. Jako kluczowy partner handlowy, mają ogromny wpływ na tendencje gospodarcze na całym świecie – a to za sprawą dynamiki handlu i rozwoju […]

Strony umowy na przewóz towarów drogą morską

Strony umowy na przewóz towarów drogą morską

Strony umowy na przewóz towarów drogą morską Strony umowy na przewóz towarów drogą morską Usługa przewozu towarów to kompleksowy proces, w którym bierze udział kilka stron umowy. Każdy z podmiotów ma swoje prawa i obowiązki. Dotyczą one takich spraw jak dostawa towaru i płatność za nią, odpowiednich licencji i dokumentów transportowych czy odpowiedzialności w momencie […]

Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów

Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów

Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów Przewóz towarów może wydawać się z pozoru dość prostym procesem: załadunek – transport – rozładunek. Ale by usługi transportu międzynarodowego i sprowadzanie towarów z zagranicy były opłacalne dla importera, eksportera i firmy spedycyjnej trzeba wziąć […]

Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin?

Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin

Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin? Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin Import towaru z Chin to wieloetapowe zadanie wymagające skoordynowanej pracy wielu podmiotów świadczących różne typy usług. Gdzie w tym łańcuchu jest miejsce spedytora? Kim jest spedytor? Jakie są zadania […]

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin?

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin

Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin? Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin Import towaru z Chin to złożony proces wymagający znajomości podstawowych pojęć i związanych z nimi uwarunkowań prawnych obowiązujących w trakcie realizacji przedsięwzięcia: w pełnym czasie zlecenia jak i na poszczególnych jego etapach. […]

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin?

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin? Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin Organizując import towarów z Chin, szybko przekonujemy się, że branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to przestrzeń funkcjonowania podmiotów o różnej ofercie, zakresie usług i odpowiedzialności. Kto zarządza statkiem i […]

Transport morski z Chin

Transport morski z Chin

Transport morski z Chin Transport morski z Chin Z uwagi na niski koszt, transport z Chin drogą morską, do 2020 r. był najważniejszym sposobem importu towarów dla europejskich przedsiębiorstw. Wraz z wybuchem pandemii Covid 19 i znaczącym wzrostem cen transportu z Chin, różnica kosztów między drogą morską a kolejową zmniejszyła się. Obecnie głównym wyznacznikiem wyboru środka transportu jest wolumen […]