SPN Logistics

Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów

Home » Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów
Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów
Demurrage, Storage i Detention czyli opłaty w międzynarodowym transporcie towarów

Przewóz towarów może wydawać się z pozoru dość prostym procesem: załadunek – transport – rozładunek. Ale by usługi transportu międzynarodowego i sprowadzanie towarów z zagranicy były opłacalne dla importera, eksportera i firmy spedycyjnej trzeba wziąć pod uwagę sporo czynników. Na dodatek nie na wszystkie koszty można mieć wpływ. Jednymi ze składników, który generują wzrost wartości usługi spedycji są demurrage, storage i detention, które mogą sprawić, że przesyłka będzie dużo droższa niż powinna.

Jaka jest między nimi różnica i czy można tych dodatkowych kosztów z tytułu importu towarów uniknąć lub je zredukować? Przyjrzyjmy się tym trzem zagadnieniom bardziej szczegółowo.

Demurrage – czym jest i kiedy zostanie naliczona opłata?

Opłaty demurrage (z ang. przestój) dotyczą ładunku i naliczane są w czasie, gdy kontener zawierający towar znajduje się na terenie terminalu portu morskiego. Naliczane są w momencie opóźnienia, gdy dostawa nie zostanie podjęta przez odbiorcę w zadeklarowanym czasie po dostarczeniu na miejsce. Opłata jest stawka dzienną i zostanie narzucona po upływie określonych darmowych dni. Zwykle jest ich od 4 do 11, a ich ilość ustala armator.

W przypadku eksportu odliczanie darmowego czasu rozpoczyna się, gdy kontener zawierający towar wjeżdża do terminalu portu morskiego, a kończy się, gdy kontener jest załadowany na statek i odpływa.

W przypadku importu czas liczony jest zwykle od momentu wyładunku kontenera ze statku i kończy się w momencie odbioru kontenera z portu morskiego przez klienta z terminalu ciężarówką, koleją itp.

Detention

Detention (z ang. zatrzymanie) to kolejne ważne pojęcie w transporcie morskim. Opłata związana jest ze sprzętem, a nie z ładunkiem, jak w przypadku Demurrage. Nalicza się ją w czasie, gdy kontener znajduje się w posiadaniu klienta poza portem. Nie ma przy tym znaczenia, czy w środku jest przewożony towar.

Inaczej mówiąc, w przypadku eksportu czas naliczania rozpoczyna się w momencie odbioru pustego kontenera z placu kontenerowego, a kończy w momencie przybycia pełnego kontenera do terminala portowego. W fazie importu natomiast czas liczony jest od momentu odbioru pełnego kontenera z terminala, trwa w trakcie jego dostarczenia do odbiorcy, a kończy się w momencie zwrotu pustego kontenera na plac kontenerowy.

Storage

Storage (z ang. przechowywanie, magazynowanie) to kolejna opłata, która podnosi wartość usługi transportu. Jest to opłata za korzystanie z powierzchni magazynowej zajmowanej przez kontener na terenie terminala, wewnątrz magazynu lub na placu kontenerowym.

Zarówno w przypadku importu towarów, jak i eksportu okres przechowywania rozpoczyna się w momencie wprowadzenia kontenera do magazynu, a  kończy w momencie jego wyjęcia z terenu. Porty morskie naliczają tę opłatę ponieważ dysponują ograniczona przestrzenią magazynową, a opłata mobilizuje klientów do jak najszybszego wprowadzenia ładunku z magazynów, co pomaga w odciążeniu portów.

Jak postępować, by koszty transportu morskiego były jak najniższe?

Należy podkreślić, że klientom przyznawana jest pewna liczba bezpłatnych dni, by mieli możliwość spokojnie zorganizować transport i wyładunek towarów importowanych oraz zwrot kontenera przewoźnikowi przed naliczeniem jakichkolwiek kosztów demurrage, detention czy storage. Dokładna liczba tych wolnych dni zależy w dużej mierze od miejsca świadczenia usług (lokalizacji portu morskiego) i wybranego przewoźnika oceanicznego, ale także od wyposażenia i rodzaju obiektu. W niektórych magazynach czas wolny jest w ogóle niedozwolony.

Sprawna organizacja usługi transportu, dokładność i komunikacja to kluczowe sprawy, by koszty obsługi ładunku nie wzrosły. Jak można zredukować ryzyko poniesienia dodatkowych opłat? Jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

  • Porównanie ofert. Wysokość opłaty nie jest stała dla każdego portu, dlatego należy sprawdzić narzut w różnych miejscach i u różnych armatorów.
  • Negocjacja umów. Przed podpisaniem umowy warto ustalić warunki indywidualnie.
  • Dbanie o prawidłową dokumentację. Wymagane dokumenty niezbędne do odprawy celnej powinny być prawidłowo wypełnione oraz dostarczone na czas.
  • Dbanie o zgodność ładunku w kontenerze z informacjami zawartymi w dokumentacji.
  • Wysyłka towaru z wyprzedzeniem czasowym. Planując transport towaru drogą morską należy wziąć pod uwagę niespodziewane wydarzenia, które mogą się przytrafić. Dzięki temu można zachować margines czasu potrzebny na rozwiązanie ewentualnego problemu.
  • Posiadanie dodatkowych środków transportu, zasobów pracowniczych i magazynowych, które umożliwią szybka reakcję i sprawne działanie.
  • Korzystanie z kontenerów należących do nadawcy (SOC) zamiast kontenerów należących do przewoźnika (COC).

Podsumowanie

Ponieważ zatłoczenie portów morskich jest dużym problemem, opłaty demurrage, detention i storage mają duży wpływ na ich przepustowość, a tym samym wydajność łańcucha dostaw. Odbieranie i zwracanie kontenerów w zadeklarowanym czasie pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług transportu, dlatego importerzy i dostawcy starają się, by spedycja międzynarodowa była realizowana płynnie bez zbędnych przestojów.

Trzeba jednak pogodzić się z tym, że nawet w przypadku najbardziej starannie zaplanowanej wysyłki, pewnych sytuacji nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Niestety wymienione wyżej opłaty będą również naliczane w przypadku zdarzeń takich jak strajki, załamanie pogody, zator w porcie, czy brak kierowców lub awaria sprzętu i całkowity poniesiony koszt usługi organizacji transportu może wzrosnąć.