SPN Logistics

Przewoźnik - kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin?

Home » Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin?
Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin
Przewoźnik – kim jest i jakie są jego obowiązki w imporcie z Chin

Import towaru z Chin to złożony proces wymagający znajomości podstawowych pojęć i związanych z nimi uwarunkowań prawnych obowiązujących w trakcie realizacji przedsięwzięcia: w pełnym czasie zlecenia jak i na poszczególnych jego etapach.

To on transportuje towary – przewoźnik

Do najważniejszych z nich należy wyznaczenie przewoźnika, spedytora, firmy logistycznej oraz armatora, którego rolę opisano już w poprzednim artykule z serii (O roli i obowiązkach armatora przeczytasz tutaj). W tej części omówione zostaną zadania i zakres odpowiedzialności przewoźnika.

Kto to jest przewoźnik?

Przewoźnik to podmiot świadczący profesjonalne usługi transportowe drogą morską, lądową lub lotniczą. Najprościej rzecz ujmując, jest to osoba fizyczna lub prawna, która w sposób zorganizowany i zarobkowy realizuje zlecenia na przewóz osób lub towarów z punktu A do punktu B. Zawiera ona umowę przewozu bezpośrednio z klientem lub z reprezentującą jego interesy firmą spedycyjną.

Jakie są obowiązki przewoźnika?

  • Obowiązki przewoźnika w trakcie importu towaru z Chin są ściśle powiązane z jego kluczową rolą w procesie transportu. Należą do nich:
  • zapewnienie floty transportowej,
  • terminowe i zgodne z umową wykonanie usługi transportowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa transportowanym ludziom lub towarom,
  • przestrzeganie przepisów regulujących poruszanie się w przestrzeni lądowej, morskiej lub powietrznej.

Czym różni się przewoźnik od armatora?

Armator to osoba lub podmiot prawny, który eksploatuje własny lub wynajęty statek do dowolnych celów, także takich jak na przykład połów ryb czy rekreacja. Nie musi on prowadzić działalności gospodarczej z obszaru transportu ludzi lub towarów, zatem tylko pewną część armatorów możemy określić jako przewoźników.

Czym różni się przewoźnik od spedytora?

Przewoźnik i spedytor to pojęcia często stosowane zamiennie i o ile wiele firm świadczy usługi z obu tych obszarów jednocześnie, o tyle dla właściwego zrozumienia tematu warto te terminy rozróżniać.

W przeciwieństwie do przewoźnika, spedytor zajmuje się organizacją i planowaniem transportu, który zleca firmom wykonawczym. Nie musi posiadać własnej floty i pracuje z klientem na bazie umowy spedycji.

Podsumowanie

Jak przedstawiono w powyższym artykule przewoźnik to faktyczny wykonawca usługi przewozowej czyli transportu importowanego towaru z Chin do kraju docelowego. W rzeczywistości nie zawsze samodzielnie wykonuje zlecone zadania, posiłkując się czasami nawet całym łańcuchem podwykonawców, jednak nie wpływa to na jego własną rolę i odpowiedzialność w zakresie zawartej z kontrahentem umowy.