SPN Logistics

Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin?

Home » Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin?
Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin
Spedytor – jakie są jego zadania i funkcje w imporcie towaru z Chin

Import towaru z Chin to wieloetapowe zadanie wymagające skoordynowanej pracy wielu podmiotów świadczących różne typy usług. Gdzie w tym łańcuchu jest miejsce spedytora?

Kim jest spedytor?

Jakie są zadania i obowiązki spedytora? Czym różni się ich zakres odpowiedzialności od armatora, przewoźnika i firmy logistycznej?

W całym łańcuchu dostaw spedytor ma kluczową rolę. To podmiot, który organizuje transport i odpowiada za przebieg wszystkich procesów mających na celu import towarów z Chin. Posiada międzynarodowe uprawnienia transportowe, które pozwalają mu pełnić funkcję koordynującą i organizacyjną w procesie przewozu dóbr. To on odpowiada za załadunki, rozładunki, przeładunki i przemieszczenia ładunku w docelowe miejsce.

Jakie są zadania i obowiązki spedytora?

W przeciwieństwie do przewoźnika, którego zobowiązania powiązane są bezpośrednio z terminowym i bezpiecznym transportem powierzonych towarów, spedytor odpowiada za nadzór nad całym procesem, a w szczególności za:

  • przygotowanie przesyłek do transportu,
  • wybór przewoźnika lub przewoźników,
  • obsługę ubezpieczeniową przesyłek,
  • organizację przewozu,
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji transportowej,
  • zachowanie przepisów krajów, przez które odbywa się transport,
  • odprawy celne.

Spedytor a armator, przewoźnik i firma logistyczna

Armator, jak już opisano w poprzednich artykułach z serii, to podmiot wykorzystujący własny lub wypożyczony statek. Może on być przewoźnikiem, czyli zawodowo i zarobkowo podejmować się transportu ludzi lub towarów na podstawie umowy przewozu. Firma logistyczna to wysoko wykwalifikowany podmiot, który łącząc wiedzę z różnych dziedzin tworzy plany transportu, które spedytor wdraża w życie, samodzielnie dobierając wykonawców, a więc przewoźników.

Podsumowanie

Pojęć związanych z importem towaru z Chin jest wiele, a granice między nimi złożone i w rzeczywistości często umowne. Duże przedsiębiorstwa biorą na siebie obowiązki z różnych obszarów, świadcząc kompleksowe usługi na rzecz swoich klientów. Warto jednak mieć podstawową wiedzę o różnicy w zadaniach i zakresie odpowiedzialności, który kształtowany jest przez rodzaj zawartej między stronami umowy. Pozwala to jasno sprecyzować swoje oczekiwania względem kontrahenta i uniknąć nieporozumień, o które łatwo, przy tak złożonym procesie, jakim jest import towaru z Chin.