SPN Logistics

Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin?

Home » Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin?
Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin
Armator – kim jest i jaką pełni rolę w imporcie towaru z Chin

Organizując import towarów z Chin, szybko przekonujemy się, że branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to przestrzeń funkcjonowania podmiotów o różnej ofercie, zakresie usług i odpowiedzialności.

Kto zarządza statkiem i jest jednym z ważniejszych ogniw w transporcie morskim?

Ich podstawowymi typami są bez wątpienia armator, firma logistyczna, przewoźnik i spedytor. Czym się różnią i jaka jest ich charakterystyka? O tym w cyklu artykułów na temat podstawowych pojęć dotyczących importu z Chin.

Kim jest armator?

Armator to osoba fizyczna lub prawna, która wykorzystuje do celów transportowych własny lub wypożyczony statek. Jest to więc najczęściej firma, oferująca swoje usługi transportu morskiego ludzi i towarów flotą, którą dysponuje na własność lub w ramach porozumienia z jakąś stroną trzecią na zasadach wypożyczenia, leasingu itd.

Historycznie nazwa ta wiąże się ze zbrojeniem, ponieważ w przeszłości głównym zadaniem armatora było skompletowanie załogi i uzbrojenie statku w sposób zapewniający mu bezpieczną przeprawę przez morza i oceany.

W polskim prawodawstwie występuje on pod pojęciami:

 • przedsiębiorca żeglugowy,
 • przedsiębiorca okrętowy.

Za co odpowiada armator?

W zakresie obowiązków armatora najważniejsze są:

 • udostępnienie statku,
 • dbałość o jego dobry stan techniczny,
 • zrekrutowanie kapitana i załogi,
 • zarządzanie statkiem.

Jakie są obowiązki armatora?

Do obowiązków armatora należą przede wszystkim:

 • zarejestrowanie statku,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej żeglugi,
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących na morzach i w portach,
 • odpowiadanie za szkody zawinione przez załogę,
 • chronienie statku wraz z jego urządzeniami i ładunkiem,
 • ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem,
 • branie udziału w postępowaniu w sprawie wypadku morskiego.

Światowy rynek armatorów

Ze względu na duży próg wejścia (wysokie koszty rozpoczęcia działalności, skomplikowane uwarunkowania prawne i poziom wymaganej wiedzy specjalistycznej), złożoność zagadnienia oraz światowy zasięg konkurencji, rynek usług armatorskich jest silnie zdominowany przez kilka firm o globalnym zasięgu. Pięć największych z nich to:

1. Maersk (Dania),

2. MSC (Szwajcaria),

3. Cosco Shipping (Chiny),

4. CMA CGM (Francja),

5. Hapag-Lloyd AG (Niemcy).

Podsumowanie

Jak mogłeś dowiedzieć się z tego artykułu, armator to podmiot o wąskiej i sprecyzowanej specjalności, jaką jest dostarczanie i obsługa statków transportowych. Alternatywą dla bezpośredniego podpisania umowy z armatorem jest skorzystanie z usług przewoźnika, spedytora lub firmy logistycznej, o czym więcej w kolejnych artykułach.