SPN Logistics

Transport morski drobnicowy - charakterystyka, warunki, zalety

Home » Transport morski drobnicowy – charakterystyka, warunki, zalety
Transport morski drobnicowy – charakterystyka, warunki, zaletymorski drobnicowy – charakterystyka, warunki, zalety
Transport morski drobnicowy – charakterystyka, warunki, zaletymorski drobnicowy – charakterystyka, warunki, zalety

Jedną z naszych propozycji dla klientów z różnych branż jest transport morski drobnicowy. Na czym polega tego rodzaju usługa? Dla kogo jest najkorzystniejszym rozwiązaniem i jakie wymagania formalne musi spełnić ładunek, aby status przesyłki drobnicowej uzyskać.

Charakterystyka transportu drobnicowego

Ładunki drobnicowe z reguły mają nieduże wymiary, niejednolite kształty oraz nie są zbyt ciężkie. Prace konsolidacyjne wykonuje się w magazynach przeładunkowych. W związku z tym załadowca, musi zadbać o to, aby wszystkie przesyłki były opakowane adekwatnie do wybranego środka transportu, tak by chroniły produkty przed zniszczeniem. Są to artykuły przetworzone, wyroby gotowe, różnego typu podezespoły przeznaczone do transportu morskiego. Nie powinno się za to w ten sposób przewozić:

  • zwierząt,
  • broni,
  • wyrobów farmaceutycznych,

które uważane są za towary wymagające specjalnego traktowania, uregulowane specjalnymi przepisami.

W realizacji drobnicowego transportu morskiego najczęściej wykorzystywane są standardowe kontenery.

Etapy morskiego transportu drobnicowego to:

– przyjęcie pojedyńczych przesyłek w magazynie konsolidacyjnym, odprawa celna (czasem są już odprawione, w zależności od INCOTERMS).

– konsolidacja różnego typu przesyłek (zleconych najczęściej przez różnych klientów) w jednym kontenerze (kartonów luzem, skrzyń, palet etc.),

– dostawa kontenera do portu załadunku oraz załadunek na statek,

– dostarczenie ich do portu docelowego drogą morską,

– podjęcie z portu morskiego i dostawa na magazyn CFS,

– dekonsolidacja na magazynie zbiorczym,

– odprawa celna,

– dostawa do odbiorcy.

Warunki korzystania z tej formy transportu

Aby zrealizować usługę, wymagane są:

  • zlecenie lub umowa spedycji,
  • dokumenty potrzebne do odprawy celnej – takie jak np. upoważnienie, packing list, faktura, konosament (B/L),
  • dokumenty określające właściwości przewożonego towaru – np. deklaracja zgodności, certyfikat zgodności CE, certyfikat pochodzenia.

Jak wycenia się transport morski drobnicowy? Koszty zazwyczaj obliczane są na podstawie m3 przesyłki. Cenę ustala się na podstawie faktycznej wagi ładunku. Jest ona szczególnie atrakcyjna przy przewozie większej liczby ton w stosunku do opłat za przewóz realizowany drogą kolejową lub powietrzną. Naszym klientom zalecamy dodatkowe ubezpieczenia przesyłek, aby uchronić się przed ewentualnymi poważnymi szkodami. Każda forma przewozu towarów wiąże się bowiem z jakimś ryzykiem ich uszkodzenia.

Zalety transportu morskiego drobnicowego?

Spedycja morska zaliczana jest do najbardziej ekonomicznych rozwiązań z racji tego, że umożliwia przewożenie ogromnych ilości towaru jednocześnie. Duża pojemność statków przekłada się na to, że realizacja transportu drobnicowego jest korzystna dla wielu przedsiębiorców.

Jeśli nie mają Państwo ładunku, który jest wystarczający do wypełnienia całego kontenera, połączenie go z innymi podobnymi w jedną przesyłkę jest najlepszym rozwiązaniem. Zaletą tej formuły jest także to, że pozwala zachować płynność finansową przedsiębiorstwom dzięki częstszemu zamawianiu mniejszych ilości produktów. Jest to również wariant, w którym pod uwagę trzeba wziąć dłuższe terminy na dostarczenie towarów do odbiorców. Przewóz statkiem zaliczany jest jednak do najbezpieczniejszych form.

Specjalizujemy się w imporcie drobnicowym z Chin oraz wszystkich krajów dalekiego wschodu. Pomagamy również w obsłudze transportu morskiego drobnicowego z Polski do wszystkich krajów świata. Jesteśmy w stałym kontakcie ze sprawdzonymi dostawcami, którzy gwarantują bezpieczeństwo każdej przesyłki. Negocjujemy też z nimi stawki najkorzystniejsze dla naszych klientów. Zachęcamy do skorzystania z oferty! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na jej temat!