SPN Logistics

SPN Logistics - Certyfikat IATA

Home » SPN Logistics – Certyfikat IATA
SPN Logistics – Certyfikat IATA
SPN Logistics – Certyfikat IATA

News ze świata SPN Logistics! Osiągnęliśmy kolejny ważny etap w naszym rozwoju. Z dumą informujemy, że trzech członków naszego zespołu wzięło udział w kursie “IATA Dangerous Goods Regulations for Personnel responsible for preparing dangerous good consignments. Szkolenie obejmowało szeroki zakres wiedzy z tematyki przewozu ładunków niebezpiecznych transportem lotniczym.

Jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji przesyłek zawierających DB oraz sprawdzenie poprawności ich pakowania, oznakowania i oklejenia, przećwiczyliśmy wiele możliwych scenariuszy.

Kurs zakończony był trzygodzinnym egzaminem certyfikacyjnym, który dla naszej trójki zakończył się sukcesem!

Serdecznie dziękujemy Instruktorowi Panu Dariuszowi, który z uwagą przeprowadził nas przez cały zakres materiału.

Co poświadcza ten certyfikat?

To kluczowy dokument, który reguluje przemysł lotniczy na skalę globalną. IATA reprezentuje setki linii lotniczych z różnych krajów i wprowadza przepisy dotyczące podróży lotniczych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i przewożonych towarów.

Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza wiarygodność naszej firmy wśród dostawców usług spedycji lotniczej. Przede wszystkim, certyfikat IATA świadczy o naszym zaangażowaniu w ochronę ludzkiego życia. W czasach, kiedy materiały niebezpieczne mogą stanowić poważne zagrożenie, certyfikacja jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna.

Co zyskujemy dzięki certyfikacji

Zdobycie tego certyfikatu daje wiele korzyści. Przede wszystkim, nasza firma ma szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych. Znamy filozofię DGR (Dangerous Goods Regulations), kluczowe terminy i koncepcje.

Dzięki otrzymanym informacjom zwiększyła się nasza świadomość na temat odpowiedzialności nadawców i operatorów w zakresie bezpiecznego przewozu towarów. Zrozumieliśmy znaczenie zgodności z normami dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i towarów.

Certyfikat IATA pozwala także na poznanie historii i statystyk dotyczących incydentów związanych z materiałami niebezpiecznymi. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani, aby uniknąć podobnych sytuacji i zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wiedza, która daje pewność – co nowego wiemy?

Kluczowe w całym procesie było poznanie dziewięciu klasyfikacji substancji niebezpiecznych i sposobu postępowania z nimi. Certyfikat IATA zapewnia o tym, że mamy odpowiednią wiedzę na temat pracy z substancjami różnych klas:

  • Klasa I – materiały wybuchowe
  • Klasa II – gazy
  • Klasa III – ciecze łatwopalne
  • Klasa IV – substancje stałe łatwopalne
  • Klasa V – substancje utleniające i nadtlenki organiczne
  • Klasa VI – substancje toksyczne i zakaźne
  • Klasa VII – materiały radioaktywne
  • Klasa VIII – materiały żrące
  • Klasa IX – substancje różne

Każda klasa wymaga innych procedur obsługi i transportu, dlatego musieliśmy zrozumieć przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych. Znajomość tych zasad skutkuje pełnym bezpieczeństwem operacyjnym i pozwala uniknąć incydentów związanych z substancjami.