SPN Logistics

Spedycja kontenerowa. Uniwersalne rozwiązania transportowe w Warszawie i wybór między FCL a LCL

Home » Spedycja kontenerowa. Uniwersalne rozwiązania transportowe w Warszawie i wybór między FCL a LCL
Spedycja kontenerowa. Uniwersalne rozwiązania transportowe w Warszawie i wybór między FCL a LCL
Spedycja kontenerowa. Uniwersalne rozwiązania transportowe w Warszawie i wybór między FCL a LCL

Spedycja kontenerowa to jeden z filarów transportu międzynarodowego, który nabrał kluczowego znaczenia dla  biznesu. Choć kontenery są często utożsamiane z przewozami morskimi, ich wszechstronne zastosowanie obejmuje też transport kolejowy. Kluczową cechą spedycji kontenerowej jest intermodalność, umożliwiająca płynne przenoszenie towarów pomiędzy różnymi formami transportu – statkami i pociągami, i samochodami. Bez potrzeby przepakowywania zawartości. W dalszej części artykułu zgłębimy szczegóły dotyczące tej różnorodnej oraz dynamicznej gałęzi logistyki, uwzględniając strategie i role w zakresie opcji FCL oraz LCL.

Uniwersalność transportu kontenerowego

Transport kontenerów Warszawa wyznacza nowe standardy w globalnej logistyce, scalając kluczowe formy przewozu: morski, kolejowy i drogowy, w jednolity system. Kontenery, dzięki znormalizowanej budowie i zdolności do adaptowania się do różnych środków transportu, umożliwiają płynne przemieszczanie towarów przez różne środki transportu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i integralność. Połączenie różnych gałęzi transportowych maksymalizuje dostępność i zasięg przewozów na skalę globalną oraz wpisuje się w koncepcję transportu intermodalnego. Ten, bazując na kontenerach jako wszechstronnych nośnikach ładunku, umożliwia szybką i efektywną zmianę środka transportu, minimalizując przy tym potrzebę manipulacji towarem i ograniczając ryzyko uszkodzeń. Kontenery, zatem nie tylko łączą świat, ale również podnoszą jakość i dynamikę przepływów towarowych, stanowiąc trzon współczesnej, wielowymiarowej logistyki.

FCL – charakterystyka

Określenie transportu typu FCL pochodzi od skrótu z języka angielskiego – Full Container Load. Oznacza pełen załadunek i ma miejsce wtedy, gdy całą ładowność kontenera wykorzystuje jeden klient. To rozwiązanie wybierane przez duże przedsiębiorstwa, obracające sporą ilością towaru.

FCL najczęściej bierze udział w cyklicznym transporcie. Może być wykorzystany w usłudze door to door lub pojawić się w porcie wyjściowym, gdzie następuje załadunek i kończyć w wyznaczonym przez klienta porcie docelowym, w którym rozładowuje się towar. Ten model przewozu zazwyczaj spotykamy w masowym eksporcie i imporcie, gdzie transportowane są hurtowe ilości produktów.

LCL – charakterystyka

LCL oznacza Less Container Load, czyli transport drobnicowy. To załadunek jedynie części kontenera. Pozostała przestrzeń wykorzystywana jest przez innego klienta. Jeden kurs obsługuje towary kilku podmiotów, przez co koszty dostawy są niższe. LCL jest wygodnym rozwiązaniem dla mniejszych firm, które wysyłają niewielkie partie towarów. To jakie załadunki trafią do jednego kontenera, zależy od:

  • preferencji klientów,
  • specyfiki przewożonych produktów,
  • miejsca, do którego ma dotrzeć transport

Praktyczne przykłady wykorzystania FCL i LCL

Startup e-commerce: Mała firma, która dopiero zaczyna działalność i ma ograniczone zapotrzebowanie na transport towarów, prawdopodobnie skorzysta z opcji LCL, minimalizując koszty i unikając konieczności załadowania całego kontenera.

Duży producent sprzętu AGD: Z kolei duży producent, wysyłający regularnie znaczne ilości produktów, prawdopodobnie wybierze opcję FCL, czerpiąc korzyści z niższych kosztów jednostkowych i większej kontroli nad procesem logistycznym.

Sezonowe szczyty: Firma, która doświadcza sezonowych wzrostów popytu, może zmieniać strategię w zależności od okresu – korzystając z LCL w czasie mniejszych obrotów, a przełączając się na FCL podczas szczytów, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu.

Lepszy transport skonteneryzowany czy drobnicowy?

Wybór opcji transportowej jest ściśle związany z wymaganiami klienta. Dla niektórych preferowany będzie transport kontenerowy z wykorzystaniem pełnej pojemności nośnika, podczas gdy inni mogą cenić sobie opcję wykupienia niewielkiej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy wybrano transport FCL, czy LCL, odbywa się on zarówno drogą morską, jak i lądową, umożliwiając przesyłanie towarów do odległych zakątków. W erze globalizacji swobodne przemieszczanie dóbr jest kluczowe, a droga morska jest dobrą opcją, zapewniającą proste i efektywne dostarczenie, z kosztami i czasem dostawy znanymi jeszcze przed nawiązaniem współpracy.

Transport LCL to także szansa na przetestowanie nowego partnera biznesowego. Można w dobrej cenie sprawdzić punktualność, jakość oraz standardy obsługi dostawy, a następnie podjąć decyzję o ewentualnym zakupie pełnego kontenera. W ten sposób ryzyko inwestowania w usługę, która może nie spełniać indywidualnych oczekiwań, jest minimalizowane.

Zawsze też – bez względu na rodzaj wybranego transportu – należy skupić się na solidnej ochronie ładunku. Aby mieć pewność, że przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia w stanie nienaruszonym, firma odpowiedzialna za przewóz powinna zagwarantować:

  • Selekcję zabezpieczeń zgodną ze specyfiką ładunku,
    jakość kontenera i jego właściwości, tak aby był on hermetyczny i odporny na potencjalne szkody – powinien efektywnie chronić zawartość,
  • Odpowiednie rozmieszczenie ładunku – przeciążenie lub zakłócenie środka ciężkości muszą zostać wyeliminowane. Może to bowiem generować ryzyko destabilizacji ładunku, które w konsekwencji stanowiłoby zagrożenie dla przewożonych towarów,
  • Efektywne zabezpieczenie przesyłek – jednym z celów jest również użycie specjalnych podpórek, które ograniczają ruchomość ładunków. Słabej jakości zabezpieczenie może prowadzić do uszkodzeń towarów z powodu niekontrolowanych przemieszczeń. Jest to również potencjalne zagrożenie dla kontenera, który mógłby ulec uszkodzeniu.