SPN Logistics

SPN Logistics Warszawa Transport i Spedycja Logo

Wymiary i rodzaje kontenerów morskich

Wymiary i rodzaje kontenerów morskich

Wymiary i rodzaje kontenerów morskich Wymiary i rodzaje kontenerów morskich Kontenery morskie to szeroko stosowane, ustandaryzowane rozwiązanie do przewozu towarów i surowców, używane w spedycji międzynarodowej. Ich podstawowe cechy konstrukcyjne i wymiary są ujednolicone ze względu na potrzebę wykorzystania w różnych środkach transportu i na różnych jego etapach. Do przewozu kontenerów morskich dostosowane są: ładownie […]