JESTEŚMY WSZĘDZIE - WE ARE WORLDWIDE!

Formalności niezbędne do wywozu towaru za granicę

 
Spedytor przygotowuje dokumenty dla importu z Chin

Kompleksowo zajmiemy się sporządzeniem dokumentów niezbędnych do wywozu towarów poza granicę kraju. Jako spedytor celny realizujemy odprawy importowe, eksportowe, tranzytowe uproszczone (T1/T2) oraz karnety TIR. Przygotowujemy świadectwa wywozu, świadectwa pochodzenia EUR 1. Jesteśmy partnerem agencji celnych, znajdujących się na terenie Niemiec i Polski. Oferujemy usługi przedstawicielstwa podatkowego, opierającego się na reprezentacji fiskalnej, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, dotyczącym obrotu (UStG §22a).

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Jakie dokumenty są konieczne do odprawy celnej?

 
wypełnianie dokumentów ubezpieczenia cargo - transport lotniczy z chin

Świadectwo pochodzenia sporządzone przez eksportera. Pomaga w ustaleniu wysokości cła i przyznaniu ewentualnych ulg celnych. Faktura handlowa uzyskana od eksportera. Zawiera takie dane jak:

 • data i numer faktury,
 • dane sprzedającego i kupującego.
 • nazwę towaru, jego ilość, cena jednostkową (podaną w konkretnej walucie),
 • wartość ogółem,
 • waga netto i brutto towaru (pole niewymagane),
 • pochodzenie towaru warunki dostawy wg Incoterms.

Packing List (gdy waga brutto i netto nie została wykazana w fakturze). Dane w P/L:

 • data i numer wystawienia,
 • dane nadawcy i odbiorcy,
 • odwołanie do numeru faktury,
 • przedmiot transakcji,
 • waga netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna),
 • ilość towaru,
 • warunki dostawy.

SPECJALISTYCZNA DOKUMENTACJA

Wymagające warunki transportowe lub specyfikacja towaru

 
stempel na ubezpieczeniu przewoźnika - transport drobnicowy z chin

Certyfikat CEtest reports, oraz deklaracja zgodności w przypadku niektórych towarów importowanych do UE. Dokumenty specjalistyczne dotyczące transportu w niestandardowych warunkach:

 • konosament morski
 • Sea Waybill - transport międzynarodowy morski
 • Air Waybill - transport międzynarodowy powietrzny
 • list przewozowy CIM/SMGS - transport międzynarodowy kolejowy

Dokumenty te oznaczają zgodność wyrobu z Dyrektywami Nowego Podejścia. Oto lista przykładowych produktów, które muszą posiadać znak CE:

 • zabawki dla dzieci do lat 14,
 • urządzenia gazowe,
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • przyrządy pomiarowe,
 • urządzenia emitujące hałas do środowiska,
 • środki ochrony osobistej,
 • radiowe urządzania telekomunikacyjne.

DLA WYMAGAJĄCYCH PRZESYŁEK

Dokumentacja transportów ponadnormatywnych

 
podpisywanie zlecenia spedycyjnego i ubezpieczenia cargo, ocs i przewoźnika - import towarów z chin

Świadectwo CITES jest wymagane w przypadku przewożenia delikatnych i wymagających ładunków. Organ celny wydaje decyzję w postaci Powiadomienia o Długu Celnym (POD, kod ZC291) dotyczącą należności, którą należy uiścić w terminie 10 dni od otrzymania dokumentu. Zalicza się do nich:

 • okazy flory i fauny,
 • zwierzęta żywe, martwe (odpowiednio spreperowane lub zanurzone w formalinie),
 • rośliny (szczątki lub całe),
 • produkty odzwierzęce.

Wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy przy imporcie wyrobów akcyzowych (wyroby tytoniowe, alkohol).

Certyfikat fumigacji wystawiany przez władze celne lub sanitarne (wymagana przy imporcie palet drewnianych)

Inne dokumenty:

Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative DocumentSAD). Jest to wniosek o rozpoczęcie postępowania celnego, na podstawie którego służby celne przyjmują deklaracje.

Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC, kod ZC299). Komunikat z systemu ECS potwierdzający dokonanie importu. Zgłoszenie upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.

Adnotacje w PZC:

 • data i czas przyjęcia zgłoszenia;
 • termin powiadomienia o długu celnym;
 • data i czas zwolnienia towaru do procedury.

 

Złóż zapytanie teraz!


 


symbol telefonu - SPN Logistics spedycja międzynarodowa
symbol wiadomosci e-mail - SPN Logistics spedycja międzynarodowa

WYBIERAJ OPTYMALNIE I OPŁACALNIE

Sprawdź wszystkie możliwości spedycji

 

Poznaj wszystkie flagowe usługi, które proponujemy naszym Klientom.

Tworząc strategię dla Twojego przedsięwziecia, korzystamy z praktyk i doświadczeń spedycyjnych naszej firmy i naszych sieci partnerskich. To prawdziwe mnożenie potencjałów specjalistów i rozwiązań. Szybko znajdziemy najlepszą drogę dla Twojego ładunku.