SPN Logistics

Transport do Wielkiej Brytanii. Jak wygląda po brexicie? Sposoby i zasady przewozu

Home » Transport do Wielkiej Brytanii. Jak wygląda po brexicie? Sposoby i zasady przewozu
Transport do Wielkiej Brytanii. Jak wygląda po brexicie
Transport do Wielkiej Brytanii. Jak wygląda po brexicie

Brexit wprowadził zmiany we wszystkich dziedzinach działalności między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a sektor transportowy nie został od tych przemian wyłączony. Nowe regulacje, procedury i ustalenia w zakresie przewozu towarów stworzyły nową rzeczywistość, w której przewoźnicy i przedsiębiorstwa muszą się odnaleźć, dostosowując do zmiennych warunków i wyzwań. W tym artykule przybliżymy możliwości transportu do Wielkiej Brytanii i nowe formalności niezbędne w erze postbrexit.

Co najczęściej kupują Brytyjczycy? Najpopularniejsze towary transportowane na Wyspy

Zjednoczone Królestwo dysponuje rozbudowaną infrastrukturą transportową. Oznacza to łatwość wykorzystania wszystkich gałęzi transportu. Jest to także bardzo chłonny rynek, w którym zwiększa się zapotrzebowanie na usługi. Sektor przemysłowy, producencki itd. ma jednak ograniczone możliwości w tym niewielkim powierzchniowo państwie. Stąd – przy silnym eksporcie – duże zapotrzebowanie na import produktów, półproduktów i surowców. W eksporcie do Anglii przeważają:

 • samochody i części samochodowe
 • złoto
 • paliwo
 • farmaceutyki
 • maszyny i elektronika
 • meble

Produkty te najczęściej są przewożone w transporcie drogowym. Pozwala to na utrzymanie względnie stałego poziomu cen i ciągłości łańcucha dostaw docierających w stosunkowo krótkim czasie do odbiorcy.

Transport morski

Transport morski w Wielkiej Brytanii stanowi kluczowy filar infrastruktury przewozowej kraju, zwłaszcza w kontekście obsługi globalnych łańcuchów dostaw. Porty takie jak:

 • Southampton,
 • Liverpool
 • Felixstowe
 • Londyn

stoją na straży nieprzerwanego przepływu towarów. Mimo że transport morski charakteryzuje się wolniejszym tempem przewozu i pewnymi wyzwaniami logistycznymi, porty te są zdolne do obsługi gigantycznych statków kontenerowych, umożliwiając skuteczną dystrybucję towarów na światową skalę, a relatywnie niskie koszty i bezpieczeństwo przewozów nadal pozostają istotnymi atutami tego rodzaju transportu.

Transport lotniczy

Zagłębiając się w temat transportu lotniczego, warto uwypuklić strategiczną rolę kluczowych portów lotniczych Wielkiej Brytanii w przewozie towarów na skalę globalną. Do najważniejszych lotnisk obsługujących transport towarowy należą:

 • Heathrow,
 • Gatwick,
 • Manchester,
 • Stansted.

Wszystkie te porty, w obliczu rosnących wyzwań środowiskowych oraz zmian wynikających z Brexitu, stanowią nie tylko węzły komunikacyjne, ale też pola dynamicznego rozwoju i adaptacji do nowej rzeczywistości ekonomicznej i regulacyjnej. Optymalizując procesy i inwestując w innowacje kluczowe dla podtrzymania i rozwoju brytyjskiego handlu międzynarodowego.

Transport drogowy do Anglii

Europejska infrastruktura drogowa, szeroko dostępna i doskonale rozwinięta, zapewnia efektywny i sprawny transport towarów między państwami kontynentu. W kontekście Wielkiej Brytanii komunikacja drogowa utrzymuje swoją kluczową rolę, nawet mimo konieczności pokonania kanału La Manche. Przewoźnicy drogowi mają do dyspozycji dwie główne opcje przeprawy – stosunkowo krótki i bezpośredni Eurotunel oraz przejazd promem. Obie opcje oferują wygodne i regularne połączenia, umożliwiając płynny przepływ towarów oraz połączenie brytyjskiej sieci drogowej z resztą Europy. Niezależnie od wybranej opcji, sprawnie funkcjonujące trasy komunikacyjne na obu stronach kanału zapewniają, że zarówno import, jak i eksport towarów między Wielką Brytanią a innymi krajami odbywają się z dużą efektywnością.

Brexit i transport drogowy – jakie zmiany w przewozie towarów

W świetle wydarzeń wynikających z Brexitu transport drogowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią przeszedł znaczące zmiany. Wprowadzenie dodatkowych procedur oraz nowych wymogów celnych dotyczących obsługi towarów, niezbędnych od stycznia 2021 roku, kiedy to Wielka Brytania stała się „krajem trzecim”, wpłynęło na działania firm transportowych, w tym również polskich, które obsługują trasy do Wysp Brytyjskich.

Przepisy celne i reżimy tranzytowe

Przewóz towarów do Wielkiej Brytanii oraz z kraju tego odbywa się obecnie w tranzycie celnym, skupiając się na reżimach TIR oraz T1/T2.

TIR (Międzynarodowy Transport Drogowy): Konwencja, która umożliwia uproszczenie procedur celnych i przyspiesza przewóz towarów przez granice państw. Umożliwia realizowanie formalności celnego oclenia towarów już w kraju przeznaczenia, omijając przy tym konieczność kontroli oraz dokumentacji na granicy. Dostęp do TIR oraz odpowiednie karnety można uzyskać przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

T1/T2 to kolejne narzędzie, które może ułatwić transport drogowy z Wielką Brytanią. Jest to konwencja pozwalająca na przewóz towarów pomiędzy krajami UE a państwami EFTA. Do tej pory należały do nich Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Serbia i Macedonia. Od stycznia 2021 roku dołączyła do nich Wielka Brytania. Jest to procedura cyfrowa, dzięki czemu kierowca realizujący przejazd nie potrzebuje dodatkowych dokumentów. T1 dotyczy towarów niepochodzących z Unii Europejskiej, a T2 do towarów z UE.

Procedura T1/T2 jest szczególnie istotna w obliczu kolejnych zmian w procedurach, jakie nastąpiły 1 stycznia 2022 roku. Od tego dnia konieczna jest rejestracja każdego wjazdu do Wielkiej Brytanii za pomocą systemu GVMS.

Numer EORI

Numer EORI to konieczność dla każdej firmy angażującej się w czynności celne na terenie UE i, konsekwentnie, jest warunkiem umożliwiającym wjazd do Wielkiej Brytanii. W Polsce numer ten jest generowany na podstawie NIP i związane z nim formalności są obsługiwane przez administrację celną.

Przepustka do hrabstwa Kent – Kent Access Permit

Wszyscy kierowcy ciężarówek (z Wielkiej Brytanii i spoza niej), którzy wykonują międzynarodowe trasy i jadą przez hrabstwo Kent, aby przekroczyć kanał La Manche i wjechać do Europy są zobowiązani do uzyskania przepustki. Jest ona ważna 24 godziny i dotyczy jednego przejazdu. W razie braku KAP na kierowcę nakłada się karę w wysokości 300 £.