SPN Logistics

Zarządzanie transportem z USA – czas, koszty i dokumentacja

Home » Zarządzanie transportem z USA – czas, koszty i dokumentacja
Zarządzanie transportem z USA – czas, koszty i dokumentacja
Zarządzanie transportem z USA – czas, koszty i dokumentacja

Stany Zjednoczone, jako lider światowej gospodarki, dominują w imporcie i eksporcie towarów z Unii Europejskiej i do niej. Główne produkty transportowane z USA do Polski to samochody, sprzęt przemysłowy, paliwa, aparatura optyczna i medyczna oraz farmaceutyki. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej kwestiom logistycznym związanym z procesem importowania towarów z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wybór optymalnego typu ładunku na trasę USA-Polska

FCL (Full Container Load) i LCL (Less than Container Load) to dwie podstawowe metody transportu kontenerowego na trasie USA-Polska, adresowane do różnych potrzeb i skali działalności przedsiębiorstw. FCL koncentruje się na przewozie dużych partii towarów, wykorzystując pełną pojemność kontenera, natomiast LCL, umożliwia mniejszym podmiotom korzystanie z przestrzeni kontenerowej, zoptymalizowanej pod kątem mniejszych, ale regularnych dostaw.

Dlaczego wybór kontenera ma znaczenie?

Wybór odpowiedniego kontenera to nie tylko kwestia dostosowania pojemności, ale też zagwarantowania warunków sprzyjających przechowywaniu wymagających towarów, takich jak leki czy żywność. Stabilizacja warunków – temperatura, wilgotność i ograniczenie zewnętrznych wpływów – jest kluczowa dla zachowania ich jakości.

Leki wymagają często specjalistycznych warunków przewozu, aby zachować swoje właściwości, podczas gdy żywność musi być przewożona, przestrzegając ścisłych norm sanitarnych. Przedmioty wartościowe i kolekcjonerskie, ze względu na ich delikatność i wartość, mogą potrzebować dodatkowych zabezpieczeń oraz specjalnych warunków przewozu. Zatem uważny dobór kontenera, mając na uwadze te wymogi, jest niezbędny dla ochrony ładunku i satysfakcji klienta.

Czas transportu morskiego z USA do Polski

Wszystkie terminy związane z transportem są ustalane na etapie wyceny i planowania procesu logistycznego. Każdego dnia z USA wypływa kilka olbrzymich frachtowców, na których pokładzie znajdują się tysiące kontenerów transportowych.

Czas transportu morskiego z USA zależy od kilka czynników. Oprócz oczywistego – czas przepłynięcia frachtowca – należy wziąć pod uwagę także odległość miejsca nadania towaru od portu. Rozpiętość geograficzna Stanów Zjednoczonych to niemal 5 000 km. Zakłady produkcyjne mogą być oddalone od portu załadunku nawet o kilka dni podróży ciężarówką. Należy brać ten czynnik pod uwagę, organizując transport morski z USA.

Czas transportu morskiego z USA do Polski wynosi około 30-50  dni i może się różnić w zależności od portu nadawczego. Przykładowo:

  • Nowy Jork – Gdynia – 30 dni
  • Gdynia – Nowy Jork  16 dni
  • Los Angeles – Gdynia – 50 dni
  • Gdynia – Los Angeles – 38 dni

Transport lotniczy z USA do Polski – najważniejsze informacje

Jedną z zalet transportu lotniczego jest szybkość dostawy. Loty z USA do Polski, w zależności od konkretnego połączenia i dostępności lotów, mogą trwać około 8-12 godzin, co jest znacząco krótszym czasem trwania podróży w porównaniu z transportem morskim.

Podczas gdy prędkość jest jednym z największych atutów, koszty są często barierą, zwłaszcza w kontekście przewozu towarów. Koszty przewozu ładunków są znacznie wyższe w porównaniu z alternatywnymi metodami transportu.

Istnieją przepisy i regulacje dotyczące transportu lotniczego, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ładunkom. Obejmują one m.in. ograniczenia dotyczące ładowności samolotu, przewozu niebezpiecznych towarów czy też zasad dotyczących ochrony załogi. Transport lotniczy jest regulowany przez umowy międzynarodowe oraz przepisy krajowe, mające na celu standaryzację i optymalizację procedur na całym świecie.

VAL, HEA, TIME CRITICAL – oznaczenia stosowane w transporcie lotniczym

Zarządzanie transportem lotniczym z USA do Polski jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście przewozu towarów o wysokiej wartości (VAL), znacznym ciężarze (HEA) oraz tych o priorytecie czasowym (TIME CRITICAL). Każdy z tych typów przesyłek stawia przed organizatorami transportu pewne wyzwania. Co kryje się za tymi oznaczeniami?

  • VAL (High Value Cargo): Towary o wysokiej jakości – np. maszyny, urządzenia medyczne komponenty technologiczne. Konieczne jest ich zabezpieczenie i ochrona na każdym etapie przewozu. Przewoźnicy lotniczy oraz brokerzy celni muszą ściśle współpracować, aby minimalizować ryzyko utraty lub uszkodzeń, a także, aby upewnić się, że procedury celne są przeprowadzane sprawnie i efektywnie.
  • HEA (Heavy Cargo): Przesyłki ciężkie, takie jak maszyny przemysłowe czy inne masywne elementy, wymagają specjalistycznego podejścia pod względem obsługi i wyboru samolotu. Załadunek, rozładunek oraz zabezpieczenie ładunku na pokładzie, wymagają zaangażowania personelu oraz stosowania dedykowanego sprzętu.
  • TIME CRITICAL: Każde opóźnienie przesyłki priorytetowej może wiązać się ze stratami dla odbiorcy. Niezbędna jest precyzyjna koordynacja etapów transportu oraz zapewnienie rezerwowych opcji przewozu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Często stosuje się tutaj środki zapobiegawcze takie jak monitorowanie ładunku w czasie rzeczywistym czy przydzielanie dedykowanego koordynatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu.

Jak obliczyć koszty transportu z USA do Polski?

Obliczanie kosztów transportu z USA do Polski wymaga dokładnego określenia parametrów przesyłki, tak jak to ma miejsce w każdym działaniu logistycznym. Istnieją dwie główne metody przewozu na tej trasie – morski i lotniczy – i każda z nich różni się pod względem dostępnej pojemności i kosztów. W obu metodach koszty są kalkulowane, bazując na objętości brutto przesyłki (długość x szerokość x wysokość) lub na jej wadze, przy czym do obliczeń się używana wyższą wartość.

Przykład:

Załóżmy, że przesyłka ma wymiary 2 × 2 × 1 m (czyli 4 CBM) i masę 2 tony. Przy stawce 50 USD za CBM/tonę będziemy bazować na objętości, jako że jest ona większa niż masa, więc:

4 CBM x 50 USD = 200 USD, natomiast 2 tony x 50 USD = 100 USD

Natomiast dla przesyłki o objętości 2 CBM i masie 4 ton, przy tej samej stawce, kalkulacja będzie bazować na masie:

4 tony x 50 USD = 200 USD + ewentualne dodatki za wagę, podczas gdy 2 CBM x 50 USD = 100 USD

Co wpływa na koszty transportu?

Ustalanie kosztów transportu z USA do Polski może być wyzwaniem z powodu stałych zmian w taryfach armatorów morskich i linii lotniczych, jak również zmienności kursów walut. Te czynniki mogą sprawić, że koszty przewozu różnią się nawet w ciągu kilku dni. W związku z tym warto skorzystać z fachowej rady, aby efektywnie zaplanować i zabezpieczyć koszty przewozu z USA z odpowiednim wyprzedzeniem. Współpraca z doświadczonymi specjalistami lub firmą logistyczną, którzy są na bieżąco z rynkowymi trendami i zmieniającymi się stawkami, może okazać się przydatna w optymalizacji kosztów oraz zapewnieniu płynności procesu importowego.

Dokumentacja międzynarodowa – INCOTERMS® 2020

Kluczowym aspektem transportu z USA jest postępowanie według międzynarodowych wytycznych dotyczących obrotu towarami. Zarówno Polska, jak i partnerzy zza oceanu stosują się do zasad INCOTERMS®, które powstały, aby usprawnić wymianę handlową na całym świecie.

Warto podkreślić, że ważnym elementem transportu towarów jest port zarówno lotniczy, jak i morski. To tam dokonuje się przeładunku z lady na dany środek transportu. Często to właśnie na tym etapie zmieniają się wszystkie zobowiązania stron. Obie strony wymiany – sprzedawca i kupiec – muszą mieć pełną świadomość swoich praw i obowiązków, które wynikają z międzynarodowych ustaleń INCOTERMS®.