SPN Logistics

SPN Logistics Warszawa Transport i Spedycja Logo

Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)

Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)

Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR) Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR) Przygotowanie do transportu wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym dopełnienia formalności związanych z dokumentacją. Kluczowym dokumentem w tym procesie jest Międzynarodowy List Przewozowy, inaczej nazywany CMR. Informacje w nim zawarte stanowią podstawę do realizacji przewozu. Ważne jest zatem zrozumienie jego treści […]