SPN Logistics

Znak CE: Procedura i wymogi certyfikacji zgodności produktów

Home » Znak CE: Procedura i wymogi certyfikacji zgodności produktów
Znak CE Procedura i wymogi certyfikacji zgodności produktów
Znak CE Procedura i wymogi certyfikacji zgodności produktów

Symbol CE na produktach to potwierdzenie ich bezpieczeństwa i jakości w ramach regulacji Unii Europejskiej. Oznaczenie to wskazuje na „Zgodność Europejską” i jest zapewnieniem od producenta, że dany produkt spełnia kluczowe europejskie standardy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Produkty z tym symbolem gwarantują bezpieczne użytkowanie dla konsumentów.

Procedura nadania – kto uzyskuje znak CE i jakie są procedury

Producent jest odpowiedzialny za uzyskanie deklaracji zgodności. Aby to zrobić, należy:

 • Zapewnić zgodność ze wszystkimi wymogami obowiązującymi w UE;
 • Zdecydować, czy można samodzielnie ocenić swój produkt, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej;
 • Skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami;
 • Zapoznać się ze szczegółami dokumentacji technicznej;
 • Sformułować i podpisać deklarację zgodności UE.

 

Uzyskanie znaku CE przez importera lub dystrybutora

Nadanie znaku CE spoczywa na barkach producenta lub jego przedstawiciela. Ich zadaniem jest:

 • Dokonanie odpowiedniej oceny produktu;
 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji;
 • Oznaczenie produktu znakiem CE.

Chociaż zazwyczaj to producent jest odpowiedzialny za certyfikację zgodności, odpowiedzialność ta może zostać przekazana importerom czy dystrybutorom. Jeżeli postanowią oni sprzedawać produkt pod swoją marką lub dokonać zmian, które mogą wpłynąć na zgodność wyrobu z przepisami, przyjmują rolę „producenta” w rozumieniu prawnym. W takim przypadku muszą przeprowadzić ponowną ocenę zgodności i osobiście podpisać deklarację zgodności. Takie podejście gwarantuje, że zmiany wprowadzone przez importera czy dystrybutora nie wpłyną negatywnie na zgodność produktu z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa.

Dyrektywy jako podstawa dla znaku CE

Dyrektywy UE to podstawa systemu regulacyjnego, którego celem jest gwarancja bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz dbałości o środowisko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to wytyczne i standardy, które producenci muszą spełniać, jeśli chcą oznaczyć produkt znakiem CE.

Dyrektywy sporządzono tak, aby identyfikować potencjalne zagrożenia związane z danym produktem. Te zagrożenia mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak:

 • Bezpieczeństwo użytkowania: Produkt powinien być bezpieczny dla użytkownika podczas normalnego lub przewidywanego użycia. Dyrektywy określają standardy bezpieczeństwa, które muszą spełniać różne rodzaje produktów.
 • Ochrona zdrowia: Produkt nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Może to obejmować zagrożenia chemiczne, związane z hałasem lub promieniowaniem.
 • Ochrona środowiska: Produkt nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska. Dyrektywy mogą dotyczyć zarówno wpływu produktu na środowisko podczas jak i po zakończeniu jego użytkowania, np. w zakresie recyklingu lub utylizacji.

Jako że dyrektywy UE dotyczą wszystkich krajów członkowskich, nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do konsekwencji, takich jak grzywny czy nawet usunięcie produktu z obrotu.

Kategorie produktów objętych znakiem CE

Znak CE pojawia się na wielu produktach sprzedawanych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ten symbol nie tylko potwierdza, że produkt spełnia odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa, ale w wielu przypadkach jest również wymogiem prawnym.  Oto kategorie produktów objętych znakiem CE:

 • Wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Windy / dźwigi
 • Urządzenia niskiego napięcia, sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej / indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

Wspieranie importerów i eksporterów

W erze globalizacji handel międzynarodowy staje się bardziej złożony, zmuszając firmy do zaznajomienia się z globalnymi standardami i przepisami. W tym środowisku firma taka jak SPN Logistics pełnią istotną funkcję. SPN Logistics dostarcza wszechstronne rozwiązania, w tym pomoc w uzyskiwaniu certyfikacji CE – od analizy wymogów dyrektyw, poprzez wsparcie w ocenie zgodności, aż po uzyskanie certyfikatu zgodności. Firma świadczy także usługi w zakresie transportu międzynarodowego, gwarantując bezpieczne i sprawne dostarczenie towarów na odpowiednie rynki. Dzięki takim specjalistycznym usługom przedsiębiorcy mogą koncentrować się na produkowaniu i sprzedawaniu swoich towarów, podczas gdy kwestie związane z logistyką i regulacjami są kompetentnie obsługiwane.