SPN Logistics

SPN Logistics
ULD (Unit Load Device) to kontener lub paleta lotnicza używana w transporcie powietrznym do załadunku, przewozu i rozładunku towarów. Umożliwiają one organizację ładunków i zapewniają ich ochronę w trakcie lotu. ULD (znormalizowane jednostki ładunkowe) są wykonane z lekkich, ale wytrzymałych materiałów, co minimalizuje wagę dodatkową i zwiększa ładowność samolotu.

Rola ULD

ULD odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony ładunków podczas lotu. Dzięki odpowiednim wymiarom i konstrukcji jednostek ładunkowych towary są stabilnie zamocowane. Dodatkowo, ULD są zorganizowane z myślą o ochronie ładunków przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak:

 

 • wilgoć
 • wstrząsy
 • zmiany temperatury
 • działanie sił grawitacyjnych

Kontenery lotnicze – charakterystyka

Kontenery lotnicze to ważny element transportu lotniczego i mają wiele charakterystycznych cech. Pierwszą z nich jest ich uniwersalność – kontenery są projektowane w standaryzowanych wymiarach, które umożliwiają łatwy załadunek, przechowywanie i rozładunek. Oprócz tego są wykonane z lekkich, ale wytrzymałych materiałów, takich jak aluminium, ze względu na konieczność minimalizacji dodatkowej masy i zwiększenia ładowności samolotu.

 

Istotna jest także wytrzymałość kontenerów lotniczych. Są one zaprojektowane tak, aby wytrzymać duże siły przyspieszenia i turbulencje występujące podczas lotu. Kontenery muszą przetrwać dynamiczne ruchy samolotu i zapewnić stabilność ładunku, minimalizując przy tym ryzyko uszkodzeń.

 

Kontenery lotnicze wykazują odporność na warunki atmosferyczne. Materiały używane do ich produkcji są odporne na wilgoć, korozję i zmienne temperatury. Dodatkowo, kontenery są szczelnie zamykane, aby zapewnić ochronę ładunku przed wpływem deszczu, śniegu czy pyłu. Odporność na warunki atmosferyczne jest kluczowa dla zachowania jakości i integralności ładunków transportowanych przez linie lotnicze.

 

Rodzaje jednostek ładunkowych w transporcie lotniczym

Wyróżnia się dwie główne jednostki ładunkowe w transporcie lotniczym – palety oraz kontenery. Palety lotnicze składają się z aluminiowej płyty wyposażonej w zaczepy utrzymujące siatkę, która chroni i stabilizuje ładunek. Tak skonstruowana jednostka ładunkowa paletowa zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas transportu.

Palety lotnicze są często stosowane do przewozu towarów o względnie niskich wymaganiach transportowych, które nie są wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności. Palety lotnicze nie zapewniają izolacji termicznej ani kontroli wilgotności. Dlatego sprawdzają się do przewozu ładunków, które nie wymagają specjalnej ochrony:

 

 • tekstylia
 • odzież
 • chemia domowa
 • kosmetyki

 

Kontenery lotnicze to szczelnie zamknięte struktury, które są zazwyczaj wykonane z aluminium lub połączenia aluminium (podstawa kontenera) i poliwęglanu Lexan (ściany kontenera). Mogą mieć różne rozmiary i konfiguracje. Jeżeli przewożony ładunek wymaga utrzymania określonej temperatury, kontenery mogą być wyposażone w systemy kontroli temperatury i izolacji termicznej, aby zapewnić odpowiednie warunki dla przewożonych towarów.

 

Kontenery lotnicze to doskonałe rozwiązanie dla przewozu ładunków, zarówno tych o większych rozmiarach, jak i tych wymagających specjalnych warunków transportu. Dzięki ich konstrukcji ładunek jest odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i czynnikami zewnętrznymi. Kontenery lotnicze mogą być również wyposażone w systemy kontroli wilgotności, wentylacji czy oświetlenia, aby sprostać specjalnym wymaganiom przewożonego ładunku.

 

Kontenery lotnicze – wymiary według norm ULD

Z myślą o przesyle palet lub kontenerów między wieloma portami, stworzono specjalne oznaczenia, które pozwalają na łatwe rozpoznanie masy brutto, masy własną oraz wymiarów. Globalny system identyfikacji został wprowadzony przez IATA – palety i kontenery otrzymały specjalne kody. Kod ULD składa się z 9, 10 lub 11 znaków.

Pierwsze trzy znaki to prefiks określający typ ULD, kolejne cztery lub pięć to numer seryjny ULD, a ostatnie dwie lub trzy to oznaczenie właściciela ULD. Aby wiedzieć, jakie wymiary ma konkretna paleta lub kontener lotniczy, trzeba sprawdzić drugi znak prefiksu – oznacza on wymiary bazowe ULD. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyjaśnieniem poszczególnych znaków.

Pozycja Oznaczenie Opis
1 Literowe Rodzaj ULD
2 Literowe Podstawowe wymiary
3 Literowe Kontur lub kompatybilność
4-8 Numeryczne Numer seryjny
9, 10 Literowe Właściciel

Pozycje 1-3 – Trzycyfrowy prefiks

 

Pierwsza litera wskazuje rodzaj kontenera lotniczego.

Pierwsza litera prefiksu Rodzaj ULD
A Certyfikowany kontener
D Niecertyfikowany kontener
F Niecertyfikowana paleta
H Certyfikowany kontener dla koni
K Certyfikowany kontener dla bydła
L Certyfikowany wielozakresowy kontener
M Niecertyfikowany, termiczny kontener
P Certyfikowana paleta
Q Certyfikowany, hartowany kontener
R Certyfikowany, termiczny kontener
V Stojak do transportu samochodów
X,Y,Z Zarezerwowany do użytku wewnętrznego linii lotniczych

 

Druga litera odnosi się do wymiarów podstawy kontenera.

Drugi znak prefiksu Wymiary bazowe – dłu. x szer. podstawy (mm)
A 2235 x 3175
B 2235 x 2743
G 2438 x 6058
K 1534 x 1562
L 1534 x 3175
M 2438 x 3175
N 1562 x 2438
P 1198 x 1534
Q 1534 x 2438
R 2438 x 4978
S 1562 x 2235

Trzeci znak prefiksu oznacza dwie różne rzeczy w zależności od tego, czy jest to kontener, czy paleta. Kiedy jest to kontener, informuje o jego kształcie. W przypadku palety mówi o jej systemie podtrzymującym. Oprócz kodu identyfikacyjnego ULD na kontenerach i paletach musi znaleźć się informacja o ich wadze brutto – MGW (Maximum Gross Weight) oraz waga samego opakowania – TW (Tare Weight) podane w kilogramach i funtach.

Paleta lotnicza – wymiary

Specyfikacja przykładowych palet lotniczych – P1P/PAG i P6P/PMC.

 

Paleta P1P/PAG
Wymiary i waga ULD są regulowane do standardów poszczególnych linii lotniczych.
Wymiary podstawy dł. 3175 x szer. 2235 mm
Paleta przeznaczona do samolotów: A300, A310, B747

 

Paleta P6P/PMC
Wymiary i waga są regulowane do standardów poszczególnych linii lotniczych. Jest to płaska paleta, najczęściej używana do dolnych ładowni i pokładów głównych.
Wymiary podstawy dł. 3175 x szer. 2428 mm
Paleta przeznaczona do samolotów: A300, A310, B747, DC-10

 

Zalety korzystania z ULD w transporcie lotniczym

Korzystanie z jednostek ładunkowych w transporcie lotniczym przynosi szereg korzyści, które mają istotny wpływ na efektywność i wydajność całego procesu logistycznego. Oto kilka zalet korzystania z ULD:

Optymalizacja załadunku i rozładunku

 

Użycie ULD pozwala na bardziej efektywne załadowanie i rozładowanie samolotu. Dzięki standaryzacji rozmiarów personel obsługujący przesyłkę może skutecznie umieścić ją na pokładzie samolotu i wyjąć z niego. To przyśpiesza proces załadunku i rozładunku, skracając czas postoju samolotu.

Oszczędność miejsca wewnątrz samolotu

 

Użycie ULD umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca wewnątrz samolotu. Kontenery lotnicze i palety lotnicze są projektowane tak, aby pasować do specyfikacji danego samolotu, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu można przewozić większą ilość towarów w jednym locie, co prowadzi do oszczędności kosztów i redukcji emisji CO2.

Zwiększenie efektywności logistycznej

 

ULD ułatwia zarządzanie ładunkami w procesie logistycznym. Każda jednostka ładunkowa jest odpowiednio oznaczona i identyfikowana, co ułatwia śledzenie towarów, zarządzanie zapasami i kontrolę logistyczną. Ponadto, standaryzacja ULD ułatwia współpracę między różnymi liniami lotniczymi i portami lotniczymi, zapewniając spójność i zgodność w procesie transportowym.

Zwiększenie bezpieczeństwa towarów

 

Używanie ULD zapewnia lepsze zabezpieczenie i ochronę przewożonych towarów. Palety i kontenery wykorzystywane w transporcie lotniczym są wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby chronić ładunki przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, standaryzowane procedury związane z obsługą ULD przyczyniają się do minimalizacji ryzyka uszkodzenia towarów podczas transportu.

 

Procedury i normy dotyczące ULD

Procedury i normy dotyczące jednostek ładunkowych (ULD) w transporcie lotniczym odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, skuteczności i zgodności w całym procesie transportu. Oto istotne informacje na temat tych procedur i norm:

Procedury manipulacji

 

Przewoźnicy lotniczy i personel obsługujący lotnisko muszą przestrzegać procedur dotyczących manipulacji ładunkiem. Dotyczą one:

 

 • załadunku
 • rozładunku
 • obsługi
 • mocowania
 • stabilizacji jednostek ładunkowych

 

Te procedury mają na celu minimalizację ryzyka uszkodzenia towarów i zapewnienie bezpiecznego transportu.

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

 

Wymagane są określone zabezpieczenia chroniące przed niepożądanym dostępem, kradzieżą i uszkodzeniom towaru. Obejmują one stosowanie zamków, plomb, systemów zabezpieczeń i procedur kontroli, które zapewniają integralność ładunków i minimalizują ryzyko strat i uszkodzeń.

Kontrola bezpieczeństwa

 

ULD podlegają kontrolom bezpieczeństwa, zarówno podczas załadunku, jak i rozładunku, aby zapobiec wprowadzaniu niebezpiecznych materiałów lub przedmiotów na pokład samolotu. Przestrzeganie procedur jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego transportu dla pasażerów, personelu i samolotów.

Przechowywanie i konserwacja

 

Istnieją wytyczne dotyczące przechowywania, konserwacji i badań technicznych ULD. Zapewniają one odpowiednie warunki przechowywania, regularne przeglądy techniczne i konserwację, aby utrzymać je w dobrym stanie i zapewnić ich niezawodne działanie.