SPN Logistics

Czym jest kod HS i jaką rolę odgrywa w handlu międzynarodowym?

Home » Czym jest kod HS i jaką rolę odgrywa w handlu międzynarodowym?

Kod HS to sześciocyfrowy kod celny używany w handlu międzynarodowym służący do klasyfikacji produktów. Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, bo tak właściwie brzmi jego pełna nazwa, został stworzony przez Światową Organizację Celną w 1988 roku i obejmuje 98% wszystkich artykułów w handlu. Każdy towar, który wjeżdża do kraju lub w trakcie transportu przekracza kolejne granice musi zostać zgłoszony organom celnym właśnie za pomocą kodu HS.

Dlaczego kod HS jest ważny w transporcie międzynarodowym?

 • Dzięki kodowi HS organy celne na całym świecie są w stanie zidentyfikować zawartość paczki niezależnie od tego skąd została wysłana i jaki jest kraj docelowy przesyłki
 • Jest podstawą ustalania taryf celnych
 • Potwierdza legalność towaru

Jakie korzyści wynikają z używania kodów HS w transporcie?

 • Przyczynia się do ujednolicenia procedur celnych i handlowych na całym świecie, kod HS m.in. używany jest w imporcie z Chin, Japonii, USA czy krajów Unii Europejskiej.
 • Używanie kodu HS pozwala ominąć bariery językowe i różnice w systemach biurokracji.
 • Służy do gromadzenia statystyk dotyczących handlu, a co za tym idzie łatwo można monitorować, aktualizować i optymalizować przepływ towarów, rynkowe ceny i trendy.
 • Pozwala na sporządzanie dokładnych analiz ekonomicznych i prognoz i dzięki temu zwiększa kontrolę nad polityką handlową.
 • Ogranicza potrzebę wymiany dokumentów z danymi. W ten sposób zmniejsza koszty i przyspiesza procesy związane z handlem międzynarodowym.
 • Redukuje ryzyko błędu przy wnoszeniu opłat np. podatkowych w danym kraju.

Budowa i przykład kodu taryfy celnej

Każdy sześciocyfrowy kod oparty jest na następujących regułach:

 • pierwsze dwie cyfry oznaczają dział w sekcji
 • dwie kolejne – kategorię
 • ostatnie dwie cyfry – podpozycję

Indywidualna kombinacja cyfr pozwala na natychmiastową identyfikację przesyłki.

System kodowania obejmuje 21 sekcji i 99 działów. I tak na przykład sekcja Sekcja II to Produkty pochodzenia roślinnego, Sekcja VI – Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, a Sekcja XVIII – Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne, zegary i zegarki.

Anatomia pełnego kodu celnego 610120:

61 – Odzież i dodatki odzieżowe z dzianin

01 – Palta, kurtki 3/4, pelerynki, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103

20 – Z bawełny

Kod HS jako podstawa innych systemów oznaczania towarów

Pojedyncze kraje na podstawie kodu HS, do którego dodają kolejne cyfry tworzą również swoje kompletne systemy kodowania na potrzeby wewnętrzne. W ten sposób powstał na przykład kod HTS (HTS Code – Zharmonizowana Taryfa Celna Stanów Zjednoczonych), który składa się z ośmiu do dziesięciu cyfr, z czego sześć pierwszych to międzynarodowy kod HS, a pozostałe uściślają typ produktu i materiał.

Na bazie kodu HS powstał również system Nomenklatury Scalonej – CN. Kod CN składający się z ośmiu liter jest rozszerzeniem kodu HS stosowanym w Unii Europejskiej. Z kolei jeśli planujemy import towarów z Chin może przydać się znajomość China Customs Commodity HS Code – w skrócie CCC.

Jak określić kod HS dla eksportowanych towarów?

Zharmonizowany system nomenklatury obejmuje ponad 5000 grup towarowych i średnio co pięć lat jest aktualizowany o kolejne artykuły. Czasem przy okazji tych modernizacji kody również ulegają zmianie lub są całkowicie usuwane.

Najłatwiej sprawdzić kod HS danego towaru w polskiej bazie danych ISZTAR  lub skorzystać z anglojęzycznego systemu TARIC dla Unii Europejskiej.  Są to wyszukiwarki kodu celnego, działające na podobnych zasadach. Po wpisaniu nazwy towaru narzędzie podaje cyfry kodu, stawkę celną oraz dodatkowe informacje dotyczące towaru takie jak nałożone na niego obostrzenia czy dotyczące go dodatkowe akty prawne.

Podsumowanie

Właściwa klasyfikacja towarów jest obowiązkiem importerów i eksporterów na całym świecie. Niezgodność lub brak kodu produktu może skutkować opóźnieniami w transporcie i dodatkowymi kontrolami np. w związku z podejrzeniem przemytu. Istnieje również ryzyko zapłacenia niewłaściwego cła, co może zostać uznane za umyślne działanie przestępcze. Dodatkowo za brak lub niewłaściwy kod mogą zostać naliczone grzywny lub kary administracyjne, a w ostateczności może zostać orzeczone zajęcie i przepadek towaru oraz jego zniszczenie.

W razie jakichkolwiek nieścisłości i problemów z określeniem właściwego kodu HS warto zwrócić się o poradę do specjalisty z firmy logistycznej, która będzie zajmować się transportem kontenerów czy przesyłek w tranzycie międzynarodowym, by uniknąć kłopotów ze spedycją morską, lotniczą czy kolejową i być pewnym, że nasz ładunek zostanie dostarczony na czas.