Import towarów z Chin, jak on działa?

Aby importować towary z Chin potrzebujemy znaleźć właściwego producenta w Państwie Środka który spełnia nasze kryteria co do jakości towaru, ceny oraz uczciwości transakcji oraz firmę transportową SPN która Państwu ten towar przywiezie😊.

W tym tekście skoncentruję się na obsłudze importu z Chin z punktu widzenia organizacji transportu.

Z doświadczenia możemy podpowiedzieć, ze warto korzystać z producentów którzy mają zdjęcia fabryki potwierdzone adresy, łatwy dostęp do kontaktu z pracownikiem czy sprzedawca danej fabryki chińskiej, dane które łatwo zweryfikować z poziomu Google czy Alibaby.

Jako firma transportowa nie uczestniczymy w samym procesie zakupu towaru ani negocjacji przy zakupie. Praca firmy spedycyjnej zaczyna się w momencie kiedy towar jest już zakupiony przez klienta lub nasz klient jest zdecydowany na zakup.

Musimy mieć informację od klienta o warunkach handlowych na jakich jest organizowany transport, wagę, wymiary, gdzie dostarczamy oraz skąd z Chin zabieramy.

Najpopularniejszymi warunkami zgodnie z Incoterms 2020 są:

  • EXW – ex works czyli odbiór z fabryki od drzwi producenta. W takim przypadku spedytor odpowiedzialny jest od początku do końca za organizację transportu, a do producenta należy tylko wydawanie towaru.
  • Otrzymuje klient dwie faktury – jedną tylko na towar, który powinien mieć przy tych warunkach najlepszą cenę oraz drugą od nas za organizację transportu od drzwi do drzwi.
  • FOB – czyli producent wskazuje miejsce do jakiego może dostarczyć towar np. port Shanghai, a spedytor klient jest odpowiedzialny za odbiór przesyłki w tym miejscu i nadanie jej do klienta.
  • W takim przypadku cena producenta chińskiego za towar powinna być większa, ponieważ pokrywa on koszty w swoim kraju. Są to: odprawa celna exportowa, dowóz do wskazanego i umówionego przez obie strony miejsca oraz koszty portowe lub handlingowe na magazynie lub w porcie.
  • CIF – w tym przypadku to producent zobowiązuje się do wysłania towaru do punktu wskazanego przez klienta, najczęściej jest to port Gdynia /Hamburg lub rzadziej magazyny celne w kraju. Klient powinien wtedy mieć opłacony transport z Chin do tego miejsca i odebrać przesyłkę. Praktyka jednak pokazuje, że ten rodzaj warunków nie jest do końca korzystny. Chińscy producenci nierzadko nie informują klienta o kosztach lokalnych w miejscu przeznaczenia. Obciążenia takie są dość wysokie, często nieopłacalne dla importera po podsumowaniu wszystkich kosztów wraz z tymi „ukrytymi”.

Importer z Chin musi również zwrócić uwagę na to, jak wygląda sprawa dokumentów, aby prawidłowo przejść odprawę celną:

  • faktura z Chin powinna zawierać dane wystawiającego fakturę, dane odbiorcy, NIP (VAT ID) klienta oraz podane dane o w/w warunkach handlowych.
  • potrzebna jest także szczegółowa lista pakowania (packing lists), która zawiera ilości towarów oraz wagę netto i brutto poszczególnych pozycji.

Uwaga! : – faktura może pełnić role packing listy, jeżeli do każdej pozycji będzie zawierać wagę brutto i netto oraz ilości do poszczególnych pozycji.

Dokumenty powinny być przygotowane od czynności odprawy importowej. Odprawę taką wykonuje się za pośrednictwem agencji celnej. Klient autoryzuje swoją lub wybraną przez spedytora agencję celną, która w jego imieniu zgłasza towar do odprawy celnej.

Pracę agencji celnej znacznie ułatwia otrzymanie kodów celnych, warto więc zapytać się chińskiego producenta o te kody. Fachowo nazywa się to HScode. Takie dane ułatwiają pracę agencji celnych w UE, dzięki temu jesteśmy wstanie szybciej i precyzyjniej oszacować czy kod celny jest prawidłowy, a także wcześniej określić marżę jaką kupujący ma na towarze po odliczeniu cła i podatków na czym powinno importerowi zależeć.

Ilości towaru zarówno na packing list i na fakturze, jeżeli są zawarte powinny koniecznie pokrywać się z listem przewozowym. Towary są często ważone i mierzone i dość często zmieniają się parametry przesyłek realnie wysyłanych od zakładanych przez producenta.

Ponieważ towar wychodzi później i list przewozowy organizowany jest później – najczęściej przed wysyłką lub w dniu wysyłki towaru w Chinach – warto poczekać i poprosić producenta chińskiego, aby wystawił dokumenty jeszcze raz zgodne z danymi na Bill of Lading – liście przewozowym.

Opis towaru lub opakowań zbiorczych na liście przewozowym najczęściej ma podany opis materiału jaki został użyty, na przykład płyta wiórowa, drewno, plastik. W przypadku drewna można oczekiwać, że importera może spotkać interwencja sprawdzenia opakowań przez nasz WIORIN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

List przewozowy w zależności od rodzaju transportu ma inną nazwę i inne także warunki przyjęcia czy wydania towaru:

  • AWB – AIRWAY BILL dla transportu lotniczego
  • BL – BILL OF LADING – list przewozowy morski
  • SMGS – list przewozowy kolejowy dla całego kontenera, ale jest on często zastępowany BL w transporcie kolejowym drobnicowym

List przewozowy powinien być zwolniony przez załadowcę, a spedytor powinien o tym wiedzieć zanim wyda towar do kupującego. Często towary wychodzą na zasadzie przedpłaty czy akredytywy bankowej, wiec może się zdarzyć, że towar przyjdzie nie opłacony przez nadawcę. W tym przypadku spedytor nie powinien wydać towaru, dopóki nie dostanie zielonego światła od strony Chińskiej.

Po odprawie celnej, importer jest zobowiązany do zapłaty cła i Vatu za towar. Są również możliwości odprawy gdzie nie trzeba od razu płacić VAT. Importerzy często korzystają z takich form rozliczenia, jak np. odprawa fiskalna poza granicami RP lub odprawa w procedurze 33 a, która umożliwia formę dopuszczenia towaru do obrotu bez opłaty VAT.

Po odprawie celnej klient otrzymuje towar w umówione miejsce. Mam nadzieję, że ten krótki tekst podpowie Państwu na co zwrócić uwagę i zachęci do importu towarów z Chin.