osoba wypełnia list przewozowy

List przewozowy – Kluczowy dokument w transporcie towarów: Rodzaje i znaczenie

rodzaje listów dokumenty przewozowe typy listów dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym list spedycyjny list przewozowy w transporcie morskim drogowy list przewozowy

List przewozowy to dokument zapewniający właściwe przekazywanie i dostarczanie towarów oraz dokumentujący wszystkie etapy procesu przewozowego. Jego rola jest kluczowa, ponieważ jest niezbędny zarówno w handlu międzynarodowym, jak i krajowym, pełniąc funkcję potwierdzenia umowy przewozowej, świadectwa dostarczenia towaru przez przewoźnika oraz jako dokument stanowiący tytuł własności towaru.

 

Zależnie od środka transportu istnieją różne warianty listów przewozowych, które są dostosowane do charakterystyki konkretnego środka transportu i rodzaju przewożonego towaru. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport drogowy, morski, lotniczy czy kolejowy, list przewozowy jest kluczowym elementem zapewniającym właściwe dostarczenie towarów.
Spis treści:


 

 1. Rodzaje listów przewozowych
 2. Jakie informacje zawiera list spedycyjny?
 3. Różnice pomiędzy dokumentami przewozowymi
 4. Korzyści płynące z prawidłowego i rzetelnego sporządzania listów przewozowych
 5. Elektroniczne listy przewozowe. Zalety cyfrowego zarządzania transportem
 6. Podsumowanie

 

Sprawdź też: Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR): Źródło wiedzy dla spedytorów i agentów celnych
Rodzaje listów przewozowych


Różne formy transportu wymagają specyficznego podejścia do dokumentowania przewozu towarów. W związku z tym, w branży logistycznej wyróżnia się cztery główne rodzaje listów przewozowych:

 

 • List przewozowy lotniczy (Air Waybill – AWB): To dokument przewozowy używany w transporcie lotniczym, który służy jako dowód zawarcia umowy przewozu i potwierdza przyjęcie ładunku przez przewoźnika. Występuje we dwóch rodzajach – MAWB i HAWB.
 • Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym (CIM i SMGS): Te dwa rodzaje listów przewozowych są stosowane w transporcie kolejowym. List przewozowy CIM jest używany na podstawie umowy międzynarodowej dotyczącej przewozu towarów koleją, natomiast list przewozowy SMGS jest używany głównie w krajach byłego ZSRR i niektórych krajach azjatyckich.
 • Drogowy list przewozowy (CMR): List przewozowy używany w międzynarodowym przewozie drogowym towarów, służący jako dowód zawarcia umowy przewozu, dowód przyjęcia towarów i dokument przewozu.
 • List przewozowy w transporcie morskim (konosament): Jest to najstarszy rodzaj listu przewozowego. Pełni trzy funkcje: jest dowodem na zawarcie umowy przewozu, dowodem na przyjęcie towaru na pokład i dokumentem uprawniającym do odbioru towaru na miejscu przeznaczenia, również występuje w dwóch rodzajach, MBL i HBL.

 

Każdy z tych listów przewozowych pełni istotną funkcję w swoich dziedzinach transportu, zapewniając sprawną realizację przewozu i dostarczając niezbędnych danych wszystkim uczestnikom procesu.

 
Jakie informacje zawiera list spedycyjny?


Dokument przewozowy to nieodłączny element każdej operacji transportowej, niezależnie od rodzaju transportu. Chociaż jego treść może się różnić w zależności od specyfiki przewozu, istnieją pewne uniwersalne wymogi dotyczące informacji, które muszą się w nim znaleźć. Obejmują one:

 

 • Miejsce i data wystawienia dokumentu;
 • Nazwisko/nazwa, pełny adres i podpis nadawcy;
 • Nazwisko/nazwa i adres przewoźnika;
 • Miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu;
 • Nazwisko/nazwa i pełny adres odbiorcy przesyłki;
 • Numery referencyjne nadawcy i odbiorcy;
 • Określenie rodzaju towaru, sposób, w jaki zapakowano przesyłkę, liczba paczek, waga wyrażona w kilogramach lub funtach, wymiary – długość, szerokość i wysokość wyrażone w centymetrach lub calach, opis towaru wraz z krajem produkcji;
 • Cena towaru;
 • Koszty związane z przewozem;
 • Informacje potrzebne do dokonania formalności celnych;
 • Dodatkowe informacje zgodne z zawartą umową lub wymagane w regulaminie danej firmie kurierskiej.Różnice pomiędzy dokumentami przewozowymi


Każdy list przewozowy jest dostosowany do charakterystyki konkretnego środka transportu, dlatego ich zawartość może się różnić.

 

 • List przewozowy lotniczy (Air Waybill) zawiera dodatkowo numer lotu. 
 • List przewozowy kolejowy zawiera numer pociągu i wagonu.
 • List przewozowy drogowy (CMR) zawiera numer rejestracyjny pojazdu.
 • List przewozowy morski (konosament) ma informacje o numerze statku.Korzyści płynące z prawidłowego i rzetelnego sporządzania listów przewozowych


Dokładne i solidne przygotowywanie listów przewozowych to kluczowy element w zarządzaniu logistycznym, przynoszący wiele korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w procesie transportu.

 

 • Dokumentacja: List przewozowy jest podstawowym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu, dlatego jego prawidłowe wypełnienie jest kluczowe dla uniknięcia komplikacji prawnych. Dokładna dokumentacja przesyłek jest też pomocna w przypadku kontroli celnych.
 • Dochodzenie roszczeń: W przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki, list przewozowy stanowi istotny dokument dowodowy. W przypadku sporów rzetelnie sporządzony list przewozowy może ułatwić proces dochodzenia roszczeń.
 • Efektywność: Prawidłowo wypełniony list przewozowy ułatwia przepływ informacji między wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces przewozu. Dzięki temu proces przewozu jest bardziej efektywny, a ryzyko błędów jest minimalizowane.
 • Zrozumiałość: Dobre praktyki w zakresie sporządzania listów przewozowych sprawiają, że są one czytelne i zrozumiałe dla wszystkich stron zaangażowanych w proces przewozu, co ułatwia komunikację i współpracę.
 • Zgodność z prawem: Rzetelne sporządzanie listów przewozowych pomaga w utrzymaniu zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami dotyczącymi transportu.Elektroniczne listy przewozowe. Zalety cyfrowego zarządzania transportem


Użycie elektronicznych listów przewozowych może zmniejszyć zagrożenia związane z klasycznymi dokumentami w wersji papierowej. Oto niektóre z zalet:

 

 • Oszczędność czasu: Elektroniczne listy przewozowe mogą być tworzone, wysyłane i odbierane niemal natychmiast, co znacznie przyspiesza proces przewozu. Dzięki temu eliminowane są opóźnienia związane z tradycyjnymi metodami dostarczania dokumentów.
 • Bezpieczeństwo danych: Elektroniczne dokumenty są bardziej odporne na uszkodzenia, zaginięcie lub kradzież w porównaniu do dokumentów papierowych. Dane są zabezpieczone i mogą być łatwo odzyskane w razie potrzeby.
 • Zminimalizowanie błędów: Automatyzacja tworzenia elektronicznych listów przewozowych pomaga ograniczyć ryzyko błędów ludzkich. Systemy te często mają funkcje sprawdzania poprawności wprowadzanych danych.
 • Ekologia: Wykorzystanie elektronicznych listów przewozowych jest przyjazne dla środowiska, ponieważ eliminuje potrzebę używania papieru.Podsumowanie


Zadania związane z transportem towarów, takie jak sporządzanie listów przewozowych, mogą być skomplikowane, zwłaszcza dla mniej doświadczonych firm. W takim przypadku warto skorzystać z profesjonalnych usług SPN Logistics. Ta firma świadczy pełen zakres usług logistycznych, w tym transport towarów i wsparcie w zakresie dokumentacji. Pozwala to klientom koncentrować się na ich głównej działalności i mieć pewność, że przewóz jest realizowany z najwyższymi standardami.

 

Sprawdź też: Znak CE: Procedura i wymogi certyfikacji zgodności produktów

Wróć do spisu artykułów Złóż zapytanie