palety drewniane

Fumigacja palet – proces, znakowanie palet i znaczenie dla transportu

fumigacja palet znakowanie palet certyfikat fumigacji

W handlu międzynarodowym niezbędne jest przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny. Kluczową rolę odgrywa tu fumigacja palet – procedura, która nie zawsze jest dobrze rozumiana przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Jaki jest jej rzeczywisty cel w kontekście transportu? Czy jest to jedynie biurokratyczny wymóg, czy może niezbędne działanie w celu ochrony jakości i bezpieczeństwa przewożonych produktów? W poniższym artykule przybliżymy zagadnienie fumigacji, omówimy jej metody, standardy oraz konsekwencje jej pominięcia.
Spis treści:


 1. Dlaczego wykonuje się fumigowanie palet?
 2. Jak wygląda proces fumigacji? 
 3. Jak wygląda oznakowanie fumigacji?
 4. Z czym wiąże się brak fumigacji palet?
 5. Wskazówki dotyczące fumigacji: Jak uniknąć problemów na granicy?

 

Sprawdź też: Import z Chin – najczęściej sprowadzane towary i wykorzystywane środki transportu
Dlaczego wykonuje się fumigowanie palet?


W czasie globalizacji i rozwoju handlu międzynarodowego, dbanie o bezpieczeństwo przesyłek stało się priorytetem dla każdego uczestnika łańcucha dostaw. Jednym z ważniejszych etapów tego procesu jest fumigacja palet – procedura często lekceważona, lecz o fundamentalnym znaczeniu. Drewniane palety stosowane w transporcie to wygodne środowisko dla szkodników i grzybów. Ich obecność może prowadzić do problemów ekologicznych, ekonomicznych, a nawet zdrowotnych w kraju docelowym. Celem fumigacji jest eliminacja szkodników oraz mikroorganizmów, które mogą znajdować się na towarach i trafiać z jednego kraju do drugiego. Dlatego właśnie fumigacja stanowi ważny etap w transporcie międzynarodowym, gwarantując, że towary są wolne od potencjalnych zagrożeń.
Jak wygląda proces fumigacji?


Przed wykonaniem właściwej fumigacji, palety muszą być oczyszczone z większych zanieczyszczeń i ułożone tak, aby rozprowadzone substancje lub ciepło (zależnie od wybranej metody) dotarły w każdą ich część. Następne przystępuje się do procedury. Powszechne są dwie metody:

 

 • obróbka cieplna
 • dezynfekcja gazowa

 

Obróbka cieplna polega na podgrzaniu palet do 50 stopni Celsjusza – to wystarczająca temperatura do eliminacji szkodników. Utrzymuje się ją przez około 30 minut. Z kolei dezynfekcja gazowa polega na włożeniu palety do izolowanego pojemnika i wprowadzeniu do niego fosforowodoru. Po każdej dezynfekcji wykonuje się okorowanie. To zabieg polegający na zdjęciu kory z drewna. Minimalizuje szanse nawrotu zakażenia insektami. Okorowanie jest wymagane w każdym przypadku, jednak zdarza się, że jest to jedyna metoda dezynfekcji. 

 

Przepisy dotyczące fumigacji palet

 

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych (IPPC ISPM 15:2009) na terenie UE zabrania się użycia bromku metylu do fumigacji. Stosuje się jego alternatywę – fosforowodór. Ponieważ standard ISPM 15 obowiązuje wszystkie towary przewożone przez granice Unii Europejskiej, powszechnie stosuje się go także w transporcie światowym. Standard ISPM 15 określa zasady obróbki palet i innych opakowań z drewna. Zdarza się, że fumigację wykonuje się także na przewożonych towarach – metodę dobiera się do rodzaju towaru. 

 
Jak wygląda oznakowanie fumigacji?


Certyfikat fumigacji to gwarancja, że palety przeszły dezynfekcję i są bezpieczne dla transportu międzynarodowego. W celu unifikacji i zapewnienia czytelności oznaczeń Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Roślin ustanowiła standardy, których przestrzeganie jest obowiązkowe.

 

Po pierwsze, na odkażonej palecie musi się znaleźć logo IPPC (Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Roślin) - to oznaka potwierdzająca, że paleta przeszła procedurę zgodną z międzynarodowymi standardami.

 

Dalej, oznakowanie zawiera kod kraju pochodzenia, który składa się z dwóch liter. Kolejnym elementem jest numer Krajowej Organizacji Ochrony Roślin, dzięki któremu można zidentyfikować placówkę odpowiedzialną za proces fumigacji.

 

Na koniec oznaczenie zawiera literowe symbole wskazujące na rodzaj wykonanego zabiegu, np. „HT” dla obróbki cieplnej czy „MB” dla fumigacji fosforowodorem. Taki zestaw informacji na palecie zapewnia, że jest ona przygotowana do bezpiecznego transportu.

 
Z czym wiąże się brak fumigacji palet?


Fumigacja palet, choć może wydawać się drobnostką, pełni kluczową funkcję w zapewnieniu bezproblemowego przepływu towarów przez granice. Czym grozi zaniedbanie tego etapu? Poniżej przedstawiamy potencjalne konsekwencje pomijania tego kroku.

 

 • Opóźnienia w transporcie: Niefumigowane palety mogą stać się powodem opóźnień w dostawach, ponieważ naruszają międzynarodowe standardy sanitarne.
 • Dodatkowe koszty dla importerów: Takie zatrzymania generują koszty związane z przechowywaniem towarów, możliwymi karami finansowymi oraz kosztami fumigacji w miejscu docelowym. W skrajnych przypadkach może to oznaczać nawet konieczność utylizacji towaru.
 • Opóźnienia dla innych: Jeden niefumigowany ładunek może wpłynąć na harmonogram dostaw innych importerów, korzystających z tego samego środka transportu.
 • Uszczerbek na reputacji: Zaniedbanie fumigacji może negatywnie odbić się na wizerunku firmy, osłabiając jej relacje handlowe z międzynarodowymi partnerami.Wskazówki dotyczące fumigacji: Jak uniknąć problemów na granicy?


Wybór właściwego partnera do przewozu to jeden z najistotniejszych elementów w handlu międzynarodowym. Odpowiedni dostawca logistyczny nie tylko zapewnia bezpieczny i terminowy transport, ale także doradza w kwestiach technicznych, takich jak fumigacja palet. Gwarancja, że palety są wolne od drobnoustrojów, ułatwia przebieg operacji i uniknięcie dodatkowych kosztów. Z tego powodu warto zwrócić się do renomowanych firm, takich jak SPN Logistics. Dzięki ich doświadczeniu w branży transportowej oraz specjalistycznym usługom fumigacyjnym można mieć pewność, że każda przesyłka będzie traktowana z należytą troską i zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Sprawdź też: Bezpieczny transport leków. Kluczowe wyzwanie dla branży TSL

Wróć do spisu artykułów Dowiedz się więcej na temat wyceny kosztów transportu