agentka celna pracująca w spn logistics

Cło na towary. Jak agencja celna zarządza importem i eksportem?

agent celny czym sie zajmuje

Prawidłowa opłata cła staje się kluczem do skutecznej i efektywnej działalności gospodarczej. Agent celny, jako ekspert w dziedzinie procedur celnych, pełni niezwykle ważną funkcję w tym procesie, zapewniając, że zarówno przedsiębiorcy, jak i państwo korzystają z uczciwego i prawidłowego rozliczenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom opodatkowania w imporcie i eksporcie, sposobom kalkulacji opłat oraz roli agenta celnego w dbaniu o zgodność z przepisami i optymalizację kosztów. Czy korzystanie z usług agenta celnego czyni różnicę? Odpowiedź kryje się w kolejnych akapitach.
Spis treści:


 1. Zasady opodatkowania w imporcie i eksporcie
 2. Kalkulacja opłat celnych
 3. Pobieranie cła. Od zgłoszenia do rozliczenia. Rola agenta w procesie 

 

Sprawdź też: Za kulisami pracy – za co odpowiada administrator w firmie spedycyjnej?
Zasady opodatkowania w imporcie i eksporcie


Opodatkowanie towarów to kluczowy element międzynarodowej wymiany handlowej. Proces ten jest ściśle regulowany przez prawo krajowe oraz międzynarodowe umowy handlowe. Oto kilka podstawowych zasad, które warto znać:

 

 • Pochodzenie towaru: Pochodzenie towaru determinuje wysokość cła. Na jego podstawie ustala się preferencyjne stawki celne dla towarów z określonych krajów lub stref ekonomicznych.
 • Wartość celna: Wartość towaru wyrażona w walucie krajowej, stanowiąca podstawę do obliczenia cła. Zwykle odpowiada wartości transakcyjnej towaru, tj. cenie, po której towar został sprzedany na granicy.
 • Klasyfikacja towaru: Wszystkie towary podlegają klasyfikacji według nomenklatury taryfowej, która określa, jakie cło należy naliczyć od danego produktu. Klasyfikacja ta oparta jest o międzynarodowy system harmonizacji.

 

Rodzaje stawek celnych i ich zastosowanie w praktyce

 

W praktyce spotykamy się z różnymi rodzajami stawek celnych, w zależności od towaru, jego pochodzenia czy umów handlowych:

 

 • Stawki preferencyjne: Obniżone stawki celne stosowane dla towarów pochodzących z krajów, z którymi kraj docelowy ma podpisaną umowę handlową.
 • Stawki autonomiczne: Stawki ustalone jednostronnie przez kraj, niezależnie od umów międzynarodowych.
 • Stawki zaporowe: Wyższe stawki celne stosowane w celu ochrony krajowego rynku przed importem określonych towarów.Kalkulacja opłat celnych


Opłaty celne wpływają na końcową cenę produktu, co ma znaczenie zarówno dla importerów, jak i konsumentów. Zazwyczaj wynoszą procent wartości towaru. Podstawą do obliczeń jest tzw. wartość celna, która najczęściej odpowiada wartości transakcyjnej produktu. Wartość ta jest ustalana na podstawie faktury handlowej, do której dodawane są koszty transportu, ubezpieczenia oraz inne koszty związane z przywozem towaru do miejsca przeznaczenia w kraju importera.

 

Kryteria wyceny towarów

 

Wycena towarów jest kluczowa dla określenia ich wartości celnej. Obejmuje ona:

 

 • rzeczywistą cenę produktu;
 • koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania;
 • licencje, czy też patenty.

 

Ważne jest, aby wycena była dokładna i oparta na rzetelnych dokumentach, takich jak faktury czy umowy.

 

Różnice w opodatkowaniu różnych kategorii produktów

 

Towary są opodatkowane na różnym poziomie. Stawki celne mogą się różnić w zależności od kategorii produktu, jego przeznaczenia czy też materiałów, z których został wykonany. Przykładowo, produkty luksusowe mogą być obłożone wyższym cłem, podczas gdy towary pierwszej potrzeby mogą być opodatkowane w niższej taryfie.

 

Wpływ umów międzynarodowych i stref wolnocłowych na opodatkowanie

 

Umowy międzynarodowe mogą wprowadzać preferencyjne stawki celne dla towarów pochodzących z określonych krajów. Oznacza to niższe cło lub jego zniesienie dla produktów objętych umową. Obniżenie lub brak opłat stanowi istotne ułatwienie dla handlu międzynarodowego.
Pobieranie cła. Od zgłoszenia do rozliczenia. Rola agenta w procesie


Rozliczenie cła przebiega w kilku etapach, a każdy z nich wymaga wysokiej staranności i znajomości przepisów. Jak to przebiega krok po kroku?

 

 • Zgłoszenie: Wszystko zaczyna się od zgłoszenia celnego, które jest dokonywane przez importera lub jego przedstawiciela – w tym przypadku agenta celnego. Zgłoszenie zawiera niezbędne informacje o towarze, jego wartości i przeznaczeniu.
 • Weryfikacja dokumentów: Agent celny przegląda dostarczone dokumenty, takie jak faktury, listy przewozowe czy certyfikaty pochodzenia, weryfikując ich zgodność z deklarowanymi informacjami.
 • Obliczenie opłat: Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz obowiązujących stawek celnych, agent dokonuje obliczenia wymaganych opłat.
 • Płatność: Po obliczeniu opłat, agent celny informuje klienta o wymaganej kwocie, a po jej uiszczeniu przekazuje ją odpowiednim organom celnym.
 • Rozliczenie: Po zakończeniu odprawy, agent celny dostarcza klientowi potwierdzenie zapłaty i niezbędne dokumenty związane z odprawą celną.

 

Rola agenta w weryfikacji poprawności dokumentów i wartości deklarowanych towarów

 

Agent celny pełni funkcję kontrolną, upewniając się, że wszystkie dostarczone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i spełniają wymogi prawne. W przypadku nieścisłości lub niejasności, agent ma obowiązek skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących informacji.

 

Mechanizmy zapobiegawcze przed nieprawidłowościami

 

Systemy informatyczne, używane przez agentów, są wyposażone w narzędzia do analizy i weryfikacji danych. Wykrywają one nieprawidłowości oraz porównują deklarowane informacje z bazami danych. Regularne szkolenia i certyfikacje z tych systemów zapewniają, że agenci celni są na bieżąco z przepisami i procedurami, co minimalizuje ryzyko błędów oraz nieprawidłowości w odprawie celnej.

 

Sprawdź też: Numer EORI – Wszystko, co musisz wiedzieć o rejestracji i jego znaczeniu w przewozie towarów

Wróć do spisu artykułów Dowiedz się więcej na temat wyceny kosztów transportu